Napadi na garnizone NDH

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Naftna postrojenja u plamenu nakon napada na Gojilo 1942.

Napadi na garnizone bili su, uz napade na komunikacije, sastavni deo partizanske strategije i taktike razvijene na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Ti napadi imali su višestruki značaj:

  1. Omogućavali su obrazovanje i proširivanje slobodne teritorije
  2. Bili su način snabdevanja trupa i naroda na slobodnoj teritoriji
  3. Predstavljali su važan deo napora za vojno, političko i moralno slabljenje neprijatelja.

Nezavisna Država Hrvatska formirana je uz pomoć okupacionih trupa, ali kao marionetska tvorevina bez dovoljnog uporišta u narodu, za sve vreme rata nije uspela da ostvari kontrolu nad svojom teritorijom. Upravni sistem NDH veoma je uzdrman ustankom u NDH 1941. Kasnije tokom rata, naročito od polovine 1942. godine, NOVJ je svojim partizanskim ratom uspela da prinudi NDH na strategijsku defanzivu na svojoj teritoriji. NDH nije bila u stanju da pruži bilo kakvu pomoć svojim osovinskim saveznicima. Naprotiv, kako je rat odmicao, njeni tvorci, a naročito nacistička Nemačka, morali su da joj pružaju sve veću vojnu pomoć. Počev od avgusta 1943. praktično sve snage nemačke Druge oklopne armije bile su angažovane na odbrani teritorije, komunikacija i proizvodnih resursa NDH. Koristeći u punoj meri vojničku, političku i moralnu slabost NDH, partizani su upravo protiv njenih snaga razvili i usavršili ovaj oblik ofanzivnog delovanja.

Napad na garnizone u taktičkom i operativnom pogledu sastojao se iz dve komponente: od izolacije i likvidacije.

Izolacijom neprijateljskog garnizona prekidane su komunikacije sa susednim formacijama i postavljana obezbeđenja u cilju sprečavanja intervencije tokom samog napada. Budući da je napad na garnizon u pravilu izazivao intervenciju susednih formacija, to je predstavljalo motiv za postavljanje zaseda na pogodnim položajima i priliku za nanošenje napadnutoj strani dodatnih gubitaka. Borba sa kolonama koje intervenišu radi pomoći napadnutom garnizonu često je ustvari bila glavno težište samog napada, a na obezbeđenju su najčešće angažovane jače snage nego na izvođenju samog napada. Za likvidaciju garnizona NOVJ je retko raspolagala dovoljnim snagama i ratnom tehnikom prema uobičajenim normativima u vojnoj nauci. Stoga je posebna pažnja posvećivana mogućnosti postizanja iznenađenja i mogućnosti ubacivanju delova trupa unutar neprijateljskih linija odbrane. Nedostatak teške tehnike nadoknađivan je formiranjem bombaških grupa.

Napadi na garnizone NDH postali su počev od 1943. godine gotovo svakodnevna pojava. Otuda su gotovo sva naseljena mesta bila utvrđena za odbranu: opasana bodljikavom žicom, rovovima i bunkerima i sa organizovanim sistemom vatre za sprečavanje prilaska napadača. Sva važnija mesta bila su ojačana nemačkim trupama. Ipak, to nije sprečilo dosledno nepovoljan razvoj rata po Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Spisak napada na garnizone NDH[uredi - уреди | uredi kôd]

U tabeli su hronološki prikazane značajnije operacije ustanika i kasnije NOVJ (kao i četnika u nekoliko navrata) protiv garnizona NDH:

datum garnizon napadač odbrana ishod više o napadu
27. juli 1941. Drvar Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Ustanak u Drvaru 1941.
27. juli 1941. Srb Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
28. juli 1941. Bosansko Grahovo Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Pokolj u Bosanskom Grahovu
30. juli 1941. Bosanska Dubica Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Glamoč Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Donji Lapac Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1941. Šekovići Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
24. avgust 1941. Kladanj Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
28. avgust 1941. Bileća Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
29. avgust 1941. Mrkonjić Grad Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
31. avgust 1941. Ljubinje Ustanici Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. septembar 1941. Kladanj Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. septembar 1941. Gacko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. septembar 1941. Rogatica Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1941. Kulen Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1941. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
22. septembar 1941. Zvornik Četnici Chetniks Flag.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
28. septembar 1941. Kalinovik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
5b
Napad odbijen
23. oktobar 1941. Rogatica Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
2. novembar 1941. Jajce Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
8. decembar 1941. Pale Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
17. decembar 1941. Olovo Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
12. januar 1942. Vojnić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
19. februar 1942. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
23. februar 1942. Velika Kladuša Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Slomljen otpor garnizona
25. februar 1942. Mrkonjić Grad Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani
Chetniks Flag.svg Četnici
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Napad odbijen
27. februar 1942. Donji Lapac Flag of SFR Yugoslavia.svg Partizani Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Donji Lapac februara 1942.
7. april 1942. Rogatica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
7. april 1942. Borač Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Borač aprila 1942.
22. april 1942. Bosanska Dubica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
16. maj 1942. Prijedor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
26. maj 1942. Bosanski Petrovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
3. jun 1942. Udbina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
7. jun 1942. Topusko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
15. jun 1942. Vlasenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1942.
20. jun 1942. Bosanska Krupa Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
26. jun 1942. Sanski Most Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
3. juli 1942. Dobrljin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. juli 1942. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
7. juli 1942. Bosanski Novi Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
8. juli 1942. Konjic Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
11. juli 1942. Gornji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
13. juli 1942. Prozor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
16. juli 1942. Bugojno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
20. juli 1942. Glamoč Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
20. juli 1942. Bugojno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
24. juli 1942. Šujica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
25. juli 1942. Tomislavgrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. juli 1942. Ključ Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1942. Tomislavgrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
4. avgust 1942. Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
11. avgust 1942. Kupres Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
13. avgust 1942. Kupres Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
19. avgust 1942. Foča Četnici Chetniks Flag.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Foču u avgustu 1942.
22. avgust 1942. Udbina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.
23. avgust 1942. Mrkonjić Grad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. avgust 1942. Jastrebarsko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1942. Cazin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1942. Gojilo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad na Gojilo 1942.
19. septembar 1942. Fojnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
25. septembar 1942. Jajce Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
12. oktobar 1942. Mrkonjić Grad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
15. oktobar 1942. Fojnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1942. Čazma Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
23. oktobar 1942. Glina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu oktobra 1942.
2. novembar 1942. Bihać Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Bihaćka operacija 1942.
5. novembar 1942. Bosanska Krupa Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
6. novembar 1942. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
14. novembar 1942. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. novembar 1942. Lopare Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Chetniks Flag.svg Četnici
Slomljen otpor garnizona
18. novembar 1942. Bosanski Novi Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Bosanski Novi novembra 1942.
26. novembar 1942. Jajce Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. novembar 1942. Dvor na Uni Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Napad NOVJ na Dvor na Uni novembra 1942.
2. decembar 1942. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
6. decembar 1942. Podravska Slatina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
10. decembar 1942. Sanski Most Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Sanski Most decembra 1942.
12. decembar 1942. Voćin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Krašić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Topusko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
17. decembar 1942. Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
19. decembar 1942. Tomislavgrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
28. decembar 1942. Kupres Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
28. decembar 1942. Kostajnički Majur Partizani Yugoslav Partisans flag 1945.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Kostajnički Majur decembra 1942.
2. januar 1943. Teslić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943
2. januar 1943. Krašić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Krašić januara 1943.
14. januar 1943. Gračac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Četnici Chetniks Flag.svg
Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Napad odbijen
14. januar 1943. Teslić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Borbe za Teslić januara 1943
14. januar 1943. Tešanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Tešanj januara 1943
16. januar 1943. Prnjavor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943
22. januar 1943. Okučani Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943
28. januar 1943. Okučani Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943
1. februar 1943. Pakrac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Pakrac februara 1943
10. februar 1943. Imotski Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
11. februar 1943. Virovitica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
15. februar 1943. Gornji Lapac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg Slomljen otpor garnizona
15. februar 1943. Prozor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prozor februara 1943.
19-26. februar 1943. Konjic Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Chetniks Flag.svg Četnici
Napad odbijen Bitka za Konjic 1943.
21-22. februar 1943. Jablanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Italijanske trupe Flag of Italy (1861-1946).svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Jablanicu 1943.
10. mart 1943. Sunja Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
18. mart 1943. Lovinac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
29. mart 1943. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
9. april 1943. Otočac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
25. april 1943. Glamoč Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč aprila 1943.
2. maj 1943. Gospić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
9. maj 1943. Voćin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
17. maj 1943. Velika Kladuša Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
31. maj 1943. Glamoč Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč maja 1943.
3. jun 1943. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
4. jun 1943. Našice Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
17. jun 1943. Cetingrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
19. jun 1943. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
20. jun 1943. Velika Kladuša Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
24. jun 1943. Han Pijesak Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
24. jun 1943. Olovo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
25. jun 1943. Vlasenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.
25. jun 1943. Srebrenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
27. jun 1943. Kladanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Drinjača Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Kakanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
4. juli 1943. Sokolac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. juli 1943. Zvornik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zvornik jula 1943.
17. juli 1943. Ključ Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
18. juli 1943. Kiseljak Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
28. juli 1943. Gradačac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
3. avgust 1943. Gornji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
5. avgust 1943. Maglaj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1943. Vrlika Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
9. avgust 1943. Bijeljina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
10. avgust 1943. Rajlovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad na aerodrom u Rajlovcu avgusta 1943
11. avgust 1943. Slunj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
11. avgust 1943. Cetingrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Donji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Topusko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
22. avgust 1943. Bugojno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bugojno avgusta 1943.
23. avgust 1943. Derventa Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
26. avgust 1943. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
28. avgust 1943. Olovo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Gračanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1943. Čazma Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
7. septembar 1943. Modriča Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1943. Teslić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
9. septembar 1943. Zrin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Bitka za Zrin
10. septembar 1943. Vlasenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
16. septembar 1943. Bosanski Šamac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona
22. septembar 1943. Sinj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
23. septembar 1943. Karlobag Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
24. septembar 1943. Bijeljina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Varaždinske Toplice Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Ogulin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
29. septembar 1943. Zvornik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1943. Tuzla Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Prva tuzlanska operacija NOVJ
2. oktobar 1943. Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
2. oktobar 1943. Tomislavgrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
3. oktobar 1943. Ludbreg Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Ludbreg oktobra 1943.
3. oktobar 1943. Karlobag Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
4. oktobar 1943. Kupres Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. oktobar 1943. Višegrad Četnici Chetniks Flag.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Višegrad u oktobru 1943.
6. oktobar 1943. Prozor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1943. Gospić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Drugi napad NOVJ na Gospić
10. oktobar 1943. Zenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zenicu oktobra 1943.
12. oktobar 1943. Bosanska Dubica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
12. oktobar 1943. Pakrac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
12. oktobar 1943. Vrgorac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
13. oktobar 1943. Rogatica Četnici Chetniks Flag.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Rogaticu u oktobru 1943.
14. oktobar 1943. Ljubija Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1943. Travnik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
19. oktobar 1943. Posušje Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
19. oktobar 1943. Brčko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
20. oktobar 1943. Vareš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
20. oktobar 1943. Sanski Most Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Sanski Most oktobra 1943.
22. oktobar 1943. Zlatar (Hrvatska) Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
31. oktobar 1943. Sokolac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1943 Visoko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
5. novembar 1943 Benkovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Napad odbijen
6. novembar 1943 Virovitica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
7. novembar 1943 Koprivnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Koprivnicu novembra 1943.
11. novembar 1943 Virovitica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
14. novembar 1943 Olovo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
23. novembar 1943 Glina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.
26. novembar 1943 Vrbovsko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
29. novembar 1943 Čazma Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
29. novembar 1943. Travnik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
9. decembar 1943 Kladanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
9. decembar 1943 Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Napad odbijen Operacija "Citen"
14. decembar 1943 Đakovo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
14. decembar 1943 Vojnić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1943 Vrbovsko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
16. decembar 1943 Šujica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen Operacija "Citen"
17. decembar 1943 Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona Operacija "Citen"
18. decembar 1943 Vrbovsko Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
18. decembar 1943 Vareš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
19. decembar 1943 Bosanski Šamac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
29. decembar 1943 Vlasenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
31. decembar 1943 Banja Luka Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Prva banjalučka operacija NOVJ
7. januar 1944. Zlatar (Hrvatska) Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
9. januar 1944 Vareš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
11. januar 1944 Oštarije Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
15. januar 1944 Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
16. januar 1944 Gračanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944 Tuzla Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Druga tuzlanska operacija NOVJ
17. januar 1944 Kreka Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944 Jajce Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
20. januar 1944 Prnjavor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
22. januar 1944 Čaglin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Čaglin januara 1944.
26. januar 1944 Tešanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
30. januar 1944 Donji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
6. februar 1944 Veliki Zdenci Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
13. februar 1944 Rogatica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen
16. februar 1944 Gračanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
12. mart 1944 Plaški i Josipdol Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
24. mart 1944 Otočac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
9. april 1944 Cazin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Cazin aprila 1944.
19. april 1944 Prijedor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen
2. maj 1944 Mrkonjić Grad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
4. maj 1944 Kladanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
6. maj 1944 Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
27. maj 1944 Aržano Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Aržano maja 1944.
28. maj 1944 Korenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Slomljen otpor garnizona
28. maj 1944 Vrginmost Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Slomljen otpor garnizona
4. jun 1944. Korenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Slomljen otpor garnizona
9. jun 1944. Lopare Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Chetniks Flag.svg Četnici
Slomljen otpor garnizona
13. jun 1944. Delnice Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg Slomljen otpor garnizona Borba za Delnice juna 1944.
19. jun 1944 Srebrenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
19. jun 1944 Podgorač Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Podgorač juna 1944.
25. jun 1944 Crikvenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Crikvenicu juna 1944.
25. jun 1944 Čazma Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Čazmu juna 1944.
27. jun 1944 Derventa Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
30. jun 1944 Bosiljevo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bosiljevo juna 1944.
2. juli 1944 Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
6. juli 1944 Ludbreg Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen
8. juli 1944 Teslić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
8. juli 1944 Tešanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
8. juli 1944 Lički Osik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
13. juli 1944 Drežnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Drežnicu jula 1944.
17. juli 1944 Lukavac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944 Ključ Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944 Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
19. juli 1944 Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
21. juli 1944 Bosanska Dubica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
21. juli 1944 Kloštar Ivanić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
22. juli 1944 Tešanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
23. juli 1943. Han Pijesak Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Napad odbijen
28. juli 1944 Gornji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944 Olovo Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944 Kladanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1944. Bosanski Petrovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Napad odbijen
6. avgust 1944. Fojnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg Napad odbijen
17. avgust 1944. Srebrenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
27. avgust 1944. Gračac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Napad odbijen
5. septembar 1944. Teslić Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Bosanski Petrovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Slavonska Požega Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
5. septembar 1944. Benkovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1944. Prijedor Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prijedor septembra 1944.
7. septembar 1944. Ljubija Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona Operacija oslobađanja Prijedora i Ljubije septembra 1944.
8. septembar 1944. Tešanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1944. Doboj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
8. septembar 1944. Derventa Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Bugojno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Jajce Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Gornji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Konjic Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
10. septembar 1944. Donji Vakuf Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
10. septembar 1944. Kakanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Zvornik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Slavonska Požega Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Cazin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin septembra 1944.
13. septembar 1944. Križevci Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
13. septembar 1944. Daruvar Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Modriča Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona
14. septembar 1944. Pakrac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
16. septembar 1944. Lukavac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
17. septembar 1944. Tuzla Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1944. Banja Luka Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Četnici Chetniks Flag.svg
Slomljen otpor garnizona Druga banjalučka operacija NOVJ
23. septembar 1944. Gračanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
26. septembar 1944. Podravska Slatina Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1944. Ilok Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
30. septembar 1944. Travnik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. oktobar 1944. Gračanica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
5. oktobar 1944. Virovitica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1944. Benkovac Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
10. oktobar 1944. Livno Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
13. oktobar 1944. Kotor Varoš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
13. oktobar 1944. Koprivnica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Napad odbijen
14. oktobar 1944. Tomislavgrad Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
20. oktobar 1944. Travnik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Travnik oktobra 1944.
23. oktobar 1944. Kladanj Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
22. oktobar 1944. Rogatica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Rogaticu 22-24. novembra 1944
31. oktobar 1944. Zvornik Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
3. novembar 1944. Trgovišće Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1944. Rogatica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 5. novembra 1944
8. novembar 1944. Cazin Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
12. novembar 1944. Rogatica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 12. novembra 1944
18. novembar 1944. Našice Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen Bitka za Našice 1944.
17. decembar 1944. Korenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
20. decembar 1944. Korenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen
26. decembar 1944. Korenica Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
1. januar 1945. Vareš Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Slomljen otpor garnizona
27. mart 1945. Čazma Partizani Flag of SFR Yugoslavia.svg Vojne snage NDH Flag of Croatia Ustasa.svg
Nemačke trupe Flag of Germany 1933.svg
Napad odbijen

Reference[uredi - уреди | uredi kôd]

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]