Napadi na garnizone NDH

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Naftna postrojenja u plamenu nakon napada na Gojilo 1942.
Jedinice NOVJ ulaze u Tuzlu 1943.

Napadi na garnizone bili su, uz napade na komunikacije, sastavni deo partizanske strategije i taktike razvijene na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Ti napadi imali su višestruki značaj:

  1. Omogućavali su obrazovanje i proširivanje slobodne teritorije
  2. Bili su način snabdevanja trupa i naroda na slobodnoj teritoriji
  3. Predstavljali su važan deo napora za vojno, političko i moralno slabljenje neprijatelja.

Nezavisna Država Hrvatska formirana je uz pomoć okupacionih trupa, ali kao marionetska tvorevina bez dovoljnog uporišta u narodu, za sve vreme rata nije uspela da ostvari kontrolu nad svojom teritorijom. Upravni sistem NDH veoma je uzdrman ustankom u NDH 1941. Kasnije tokom rata, naročito od polovine 1942. godine, NOVJ je svojim partizanskim ratom uspela da prinudi NDH na strategijsku defanzivu na svojoj teritoriji. NDH nije bila u stanju da pruži bilo kakvu pomoć svojim osovinskim saveznicima. Naprotiv, kako je rat odmicao, njeni tvorci, a naročito nacistička Nemačka, morali su da joj pružaju sve veću vojnu pomoć. Počev od avgusta 1943. praktično sve snage nemačke Druge oklopne armije bile su angažovane na odbrani teritorije, komunikacija i proizvodnih resursa NDH. Koristeći u punoj meri vojničku, političku i moralnu slabost NDH, partizani su upravo protiv njenih snaga razvili i usavršili ovaj oblik ofanzivnog delovanja.

Napad na garnizone u taktičkom i operativnom pogledu sastojao se iz dve komponente: od izolacije i likvidacije.

Izolacijom neprijateljskog garnizona prekidane su komunikacije sa susednim formacijama i postavljana obezbeđenja u cilju sprečavanja intervencije tokom samog napada. Budući da je napad na garnizon u pravilu izazivao intervenciju susednih formacija, to je predstavljalo motiv za postavljanje zaseda na pogodnim položajima i priliku za nanošenje napadnutoj strani dodatnih gubitaka. Borba sa kolonama koje intervenišu radi pomoći napadnutom garnizonu često je ustvari bila glavno težište samog napada, a na obezbeđenju su najčešće angažovane jače snage nego na izvođenju samog napada. Za likvidaciju garnizona NOVJ je retko raspolagala dovoljnim snagama i ratnom tehnikom prema uobičajenim normativima u vojnoj nauci. Stoga je posebna pažnja posvećivana mogućnosti postizanja iznenađenja i mogućnosti ubacivanju delova trupa unutar neprijateljskih linija odbrane. Nedostatak teške tehnike nadoknađivan je formiranjem bombaških grupa.

Napadi na garnizone NDH postali su počev od 1943. godine gotovo svakodnevna pojava. Otuda su gotovo sva naseljena mesta bila utvrđena za odbranu: opasana bodljikavom žicom, rovovima i bunkerima i sa organizovanim sistemom vatre za sprečavanje prilaska napadača. Sva važnija mesta bila su ojačana nemačkim trupama. Ipak, to nije sprečilo dosledno nepovoljan razvoj rata po Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Spisak napada na garnizone NDH

[uredi | uredi kod]

U tabeli su hronološki prikazane značajnije operacije ustanika i kasnije NOVJ (kao i četnika u nekoliko navrata) protiv garnizona NDH:

Datum Garnizon Napad pokrenuli Obrana garnizona Ishod Bilješke
27. juli 1941. Drvar Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona Ustanak u Drvaru 1941.
27. juli 1941. Srb Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
28. juli 1941. Bosansko Grahovo Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona Pokolj u Bosanskom Grahovu
30. juli 1941. Bosanska Dubica Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Glamoč Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Donji Lapac Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1941. Šekovići Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
24. avgust 1941. Kladanj Ustanici  NDH Napad odbijen
28. avgust 1941. Bileća Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
29. avgust 1941. Mrkonjić Grad Ustanici  NDH Slomljen otpor garnizona
31. avgust 1941. Ljubinje Ustanici  NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Gacko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1941. Kulen Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1941. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
22. septembar 1941. Zvornik Četnici  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
28. septembar 1941. Kalinovik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
5b
Napad odbijen
23. oktobar 1941. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH Slomljen otpor garnizona
2. novembar 1941. Jajce Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
8. decembar 1941. Pale Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH Napad odbijen
17. decembar 1941. Olovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH Slomljen otpor garnizona
12. januar 1942. Vojnić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
19. februar 1942. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
23. februar 1942. Velika Kladuša Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Italija
Slomljen otpor garnizona
25. februar 1942. Mrkonjić Grad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ
Četnici
 NDH
 Italija
Napad odbijen
27. februar 1942. Donji Lapac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Italija Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Donji Lapac februara 1942.
7. april 1942. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
7. april 1942. Borač Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Borač aprila 1942.
22. april 1942. Bosanska Dubica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
16. maj 1942. Prijedor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
26. maj 1942. Bosanski Petrovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
3. jun 1942. Udbina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
7. jun 1942. Topusko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
15. jun 1942. Vlasenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1942.
20. jun 1942. Bosanska Krupa Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
26. jun 1942. Sanski Most Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
3. juli 1942. Dobrljin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
5. juli 1942. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
7. juli 1942. Bosanski Novi Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
8. juli 1942. Konjic Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
11. juli 1942. Gornji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
13. juli 1942. Prozor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
16. juli 1942. Bugojno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
20. juli 1942. Glamoč Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
20. juli 1942. Bugojno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
24. juli 1942. Šujica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
25. juli 1942. Tomislavgrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1942. Ključ Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1942. Tomislavgrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
4. avgust 1942. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
11. avgust 1942. Kupres Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
13. avgust 1942. Kupres Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
19. avgust 1942. Foča Četnici  NDH Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Foču u avgustu 1942.
22. avgust 1942. Udbina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.
23. avgust 1942. Mrkonjić Grad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. avgust 1942. Jastrebarsko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1942. Cazin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1942. Gojilo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad na Gojilo 1942.
19. septembar 1942. Fojnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
25. septembar 1942. Jajce Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
12. oktobar 1942. Mrkonjić Grad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
Četnici
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
15. oktobar 1942. Fojnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1942. Čazma Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
23. oktobar 1942. Glina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu oktobra 1942.
2. novembar 1942. Bihać Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Bihaćka operacija 1942.
5. novembar 1942. Bosanska Krupa Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
6. novembar 1942. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
14. novembar 1942. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. novembar 1942. Lopare Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
Četnici
Slomljen otpor garnizona
18. novembar 1942. Bosanski Novi Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Bosanski Novi novembra 1942.
26. novembar 1942. Jajce Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. novembar 1942. Dvor na Uni Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Dvor na Uni novembra 1942.
2. decembar 1942. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
6. decembar 1942. Podravska Slatina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
10. decembar 1942. Sanski Most Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Sanski Most decembra 1942.
12. decembar 1942. Voćin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Krašić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Topusko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
17. decembar 1942. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
19. decembar 1942. Tomislavgrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
28. decembar 1942. Kupres Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
28. decembar 1942. Kostajnički Majur Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Kostajnički Majur decembra 1942.
2. januar 1943. Teslić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943.
2. januar 1943. Krašić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Krašić januara 1943.
14. januar 1943. Gračac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ Četnici
 Italija
Napad odbijen
14. januar 1943. Teslić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Borbe za Teslić januara 1943.
14. januar 1943. Tešanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Tešanj januara 1943.
16. januar 1943. Prnjavor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943.
22. januar 1943. Okučani Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943.
28. januar 1943. Okučani Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943.
1. februar 1943. Pakrac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen Napad NOVJ na Pakrac februara 1943.
10. februar 1943. Imotski Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
11. februar 1943. Virovitica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
15. februar 1943. Gornji Lapac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Italija Slomljen otpor garnizona
15. februar 1943. Prozor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Italija
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prozor februara 1943.
19-26. februar 1943. Konjic Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
 Italija
Četnici
Napad odbijen Bitka za Konjic 1943.
21-22. februar 1943. Jablanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Italija
 NDH
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Jablanicu 1943.
10. mart 1943. Sunja Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
18. mart 1943. Lovinac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
29. mart 1943. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
9. april 1943. Otočac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
25. april 1943. Glamoč Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč aprila 1943.
2. maj 1943. Gospić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
9. maj 1943. Voćin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. maj 1943. Velika Kladuša Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
31. maj 1943. Glamoč Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč maja 1943.
3. jun 1943. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
4. jun 1943. Našice Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
17. jun 1943. Cetingrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
19. jun 1943. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
20. jun 1943. Velika Kladuša Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
24. jun 1943. Han Pijesak Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
24. jun 1943. Olovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
25. jun 1943. Vlasenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.
25. jun 1943. Srebrenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
27. jun 1943. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Drinjača Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Kakanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
4. juli 1943. Sokolac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
5. juli 1943. Zvornik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zvornik jula 1943.
17. juli 1943. Ključ Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
18. juli 1943. Kiseljak Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
28. juli 1943. Gradačac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
3. avgust 1943. Gornji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
5. avgust 1943. Maglaj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1943. Vrlika Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. avgust 1943. Bijeljina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
10. avgust 1943. Rajlovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad na aerodrom u Rajlovcu avgusta 1943
11. avgust 1943. Slunj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
11. avgust 1943. Cetingrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Donji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Topusko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
22. avgust 1943. Bugojno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bugojno avgusta 1943.
23. avgust 1943. Derventa Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
26. avgust 1943. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. avgust 1943. Olovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Gračanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1943. Čazma Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
7. septembar 1943. Modriča Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1943. Teslić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
9. septembar 1943. Zrin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Bitka za Zrin
10. septembar 1943. Vlasenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
16. septembar 1943. Bosanski Šamac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
Četnici
Slomljen otpor garnizona
22. septembar 1943. Sinj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
23. septembar 1943. Karlobag Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
24. septembar 1943. Bijeljina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Varaždinske Toplice Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Ogulin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
29. septembar 1943. Zvornik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1943. Tuzla Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Prva tuzlanska operacija NOVJ
2. oktobar 1943. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
2. oktobar 1943. Tomislavgrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
3. oktobar 1943. Ludbreg Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Ludbreg oktobra 1943.
3. oktobar 1943. Karlobag Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
4. oktobar 1943. Kupres Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
5. oktobar 1943. Višegrad Četnici  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Višegrad u oktobru 1943.
6. oktobar 1943. Prozor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1943. Gospić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Drugi napad NOVJ na Gospić
10. oktobar 1943. Zenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zenicu oktobra 1943.
12. oktobar 1943. Bosanska Dubica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
12. oktobar 1943. Pakrac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
12. oktobar 1943. Vrgorac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
13. oktobar 1943. Rogatica Četnici  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Rogaticu u oktobru 1943.
14. oktobar 1943. Ljubija Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1943. Travnik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
19. oktobar 1943. Posušje Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
19. oktobar 1943. Brčko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
20. oktobar 1943. Vareš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
20. oktobar 1943. Sanski Most Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Sanski Most oktobra 1943.
22. oktobar 1943. Zlatar (Hrvatska) Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
31. oktobar 1943. Sokolac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1943. Visoko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
5. novembar 1943. Benkovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Napad odbijen
6. novembar 1943. Virovitica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
7. novembar 1943. Koprivnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Koprivnicu novembra 1943.
11. novembar 1943. Virovitica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
14. novembar 1943. Olovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
23. novembar 1943. Glina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.
26. novembar 1943. Vrbovsko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
29. novembar 1943. Čazma Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. novembar 1943. Travnik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
9. decembar 1943. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
9. decembar 1943. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Napad odbijen Operacija "Citen"
14. decembar 1943. Đakovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
14. decembar 1943. Vojnić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1943. Vrbovsko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
16. decembar 1943. Šujica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen Operacija "Citen"
17. decembar 1943. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona Operacija "Citen"
18. decembar 1943. Vrbovsko Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
18. decembar 1943. Vareš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
19. decembar 1943. Bosanski Šamac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. decembar 1943. Vlasenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
31. decembar 1943. Banja Luka Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Prva banjalučka operacija NOVJ
7. januar 1944. Zlatar (Hrvatska) Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
9. januar 1944. Vareš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
11. januar 1944. Oštarije Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
15. januar 1944. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
16. januar 1944. Gračanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944. Tuzla Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Druga tuzlanska operacija NOVJ
17. januar 1944. Kreka Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944. Jajce Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
20. januar 1944. Prnjavor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
22. januar 1944. Čaglin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Čaglin januara 1944.
26. januar 1944. Tešanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
30. januar 1944. Donji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
6. februar 1944. Veliki Zdenci Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
13. februar 1944. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen
16. februar 1944. Gračanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
12. mart 1944. Plaški i Josipdol Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
24. mart 1944. Otočac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
9. april 1944. Cazin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen Napad NOVJ na Cazin aprila 1944.
19. april 1944. Prijedor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen
2. maj 1944. Mrkonjić Grad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
4. maj 1944. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
6. maj 1944. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
27. maj 1944. Aržano Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Aržano maja 1944.
28. maj 1944. Korenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Slomljen otpor garnizona
28. maj 1944. Vrginmost Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Slomljen otpor garnizona
4. jun 1944. Korenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Slomljen otpor garnizona
9. jun 1944. Lopare Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Četnici
Slomljen otpor garnizona
13. jun 1944. Delnice Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich Slomljen otpor garnizona Borba za Delnice juna 1944.
19. jun 1944. Srebrenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
19. jun 1944. Podgorač Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Podgorač juna 1944.
25. jun 1944. Crikvenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Crikvenicu juna 1944.
25. jun 1944. Čazma Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Čazmu juna 1944.
27. jun 1944. Derventa Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
30. jun 1944. Bosiljevo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bosiljevo juna 1944.
2. juli 1944. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
6. juli 1944. Ludbreg Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen
8. juli 1944. Teslić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
8. juli 1944. Tešanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
8. juli 1944. Lički Osik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
13. juli 1944. Drežnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Drežnicu jula 1944.
17. juli 1944. Lukavac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944. Ključ Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
19. juli 1944. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
21. juli 1944. Bosanska Dubica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
21. juli 1944. Kloštar Ivanić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
22. juli 1944. Tešanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
23. juli 1944. Han Pijesak Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich
 NDH
Napad odbijen
28. juli 1944. Gornji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944. Olovo Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1944. Bosanski Petrovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Napad odbijen
6. avgust 1944. Fojnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  Treći Reich Napad odbijen
17. avgust 1944. Srebrenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
27. avgust 1944. Gračac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Napad odbijen
5. septembar 1944. Teslić Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Bosanski Petrovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Slavonska Požega Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
5. septembar 1944. Benkovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1944. Prijedor Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prijedor septembra 1944.
7. septembar 1944. Ljubija Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona Operacija oslobađanja Prijedora i Ljubije septembra 1944.
8. septembar 1944. Tešanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1944. Doboj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
8. septembar 1944. Derventa Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Bugojno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Jajce Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Gornji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Konjic Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
10. septembar 1944. Donji Vakuf Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
10. septembar 1944. Kakanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Zvornik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Slavonska Požega Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Cazin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin septembra 1944.
13. septembar 1944. Križevci Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
13. septembar 1944. Daruvar Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Modriča Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona
14. septembar 1944. Pakrac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
16. septembar 1944. Lukavac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
17. septembar 1944. Tuzla Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1944. Banja Luka Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Četnici
Slomljen otpor garnizona Druga banjalučka operacija NOVJ
23. septembar 1944. Gračanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
26. septembar 1944. Podravska Slatina Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1944. Ilok Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
30. septembar 1944. Travnik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
5. oktobar 1944. Gračanica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
5. oktobar 1944. Virovitica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1944. Benkovac Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
10. oktobar 1944. Livno Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
13. oktobar 1944. Kotor Varoš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
13. oktobar 1944. Koprivnica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Napad odbijen
14. oktobar 1944. Tomislavgrad Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
20. oktobar 1944. Travnik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Travnik oktobra 1944.
23. oktobar 1944. Kladanj Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
22. oktobar 1944. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Rogaticu 22-24. novembra 1944
31. oktobar 1944. Zvornik Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
3. novembar 1944. Trgovišće Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1944. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 5. novembra 1944
8. novembar 1944. Cazin Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
12. novembar 1944. Rogatica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 12. novembra 1944
18. novembar 1944. Našice Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen Bitka za Našice 1944.
17. decembar 1944. Korenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
20. decembar 1944. Korenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen
26. decembar 1944. Korenica Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
1. januar 1945. Vareš Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
27. mart 1945. Čazma Demokratska Federativna Jugoslavija NOVJ  NDH
 Treći Reich
Napad odbijen

Reference

[uredi | uredi kod]

Literatura

[uredi | uredi kod]