Operacija Braunšvajg

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Neprijateljska ofanziva na 9 korpus u Gorenjskoj i Slov. primorju i protivofanzivna dejstva Korpusa na železničku prugu Ljubljana-Trst (aprila 1944 godine)

Operacija Braunšvajg (nem. Braunschweig) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Sloveniji. Trajala je od 6. aprila do 6. maja 1944. godine.[1]

Operaciju su izvodile delovi nemačke 278. pešadijske i 188. rezervne brdske divizije. U akciji je učestvovao i Prvi bataljon SS policijskog puka Bozen.[2]

Tok operacije[uredi - уреди | uredi izvor]

U toku široke nemačke ofanzive „Braunšvajg" u Istri, Kastavštini, Ćićariji i Brkinima, 1. istarska brigada „Vladimir Gortan" se privremeno povukla na drugu stranu železničke pruge PostojnaRijeka, a Istarski odred u Notranjsku.[1]

Zadržavanje glavnine 7. korpusa NOVJ uz cestu LjubljanaKočevje i oko Ribnice neprijatelj je iskoristio za snažan prodor na slobodnu teritoriju u pravcu Ljubljana — Novo Mesto. Sem jedinica 14. SS policijskog puka, u ofanzivnoj operaciji su učestvovale domobranske jedinice. Domobrani su 20. aprila, na Hitlerov rođendan, na Stadionu u Ljubljani, u prisustvu prezidenta pokrajinske uprave Leona Rupnika i ljubljanskog nadbiskupa dr Gregorija Rožmana, položile svečanu zakletvu da će biti verne nacizmu i Trećem Rajhu u borbi protiv NOV i njenih saveznika.[1]

Nemačko-domobranske snage jačine oko 5.000 vojnika su 23. aprila prodrle na slobodnu teritoriju iz Ljubljane, dolinom Mirne iz Sevnice i Novog Mesta. Zauzele su Trebnje, Mirnu Peč, Dobrnič i Žužemberk i počele užurbano da grade utvrđenja. Štab 7. korpusa je počeo odmah da premešta snage s ciljem da napadnu ta uporišta. Razvile su se dugotrajne oštre borbe. Kasno noću 30. aprila slomljen je otpor okupatora u Dobrniču i Dobravi. Posle pregrupacije snaga 1. maja je počeo napad na Žužemberk. Žestoka borba za uporište, u kojoj su partizani upotrebili artiljeriju, a okupator avijaciju, uz istovremene teške borbe na položajima osiguranja napada, trajala je tri dana, dok nemačka kolona nije noću 3/4. maja probila osiguranje i uz podršku tenkova ostatak posade izvukla iz uporišta.[1]

Zločini[uredi - уреди | uredi izvor]

U ofanzivi je okupator 30. aprila u selu Lipe ubio 263 stanovnika, sve koje je našao u naselju, a selo spalio.[1]

Ishod[uredi - уреди | uredi izvor]

U daljim dinamičnim manevarskim borbama 7. korpus NOVJ je do 12. maja ponovo uspostavio nadzor nad Suhom krajinom.[1]

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjske veze[uredi - уреди | uredi izvor]