Spisak osovinskih operacija u Jugoslaviji

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Ovo je nepotpun spisak osovinskih operacija u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu:

naziv operacije vreme trajanja mesto učesnici protivnici
Operacija 25 ili Kazna (nem. Strafgericht) 6. april17. april 1941. Jugoslavija Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Bugarska Bugarske trupe
Mađarska Mađarske trupe
Kraljevina Jugoslavija Jugoslovenska vojska
Julska operacija 1941. 13. juli5. avgust 1941. Crna Gora Italija Italijanske trupe Partizani
Kosmaj (Bader) avgust 1941. Kosmaj (Šumadija) Njemačka Wehrmacht Partizani
Mačva 26. septembar10. oktobar 1941. Šabac i Mačva (severozapadna Srbija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
Partizani
Višegrad 30. septembar4. decembar 1941. Istočna Bosna Hrvatska Trupe NDH Partizani
Četnici
Užice 25. novembar1. decembar 1941. Užička republika (zapadna Srbija) Njemačka Wehrmacht
Srbija Srpska državna straža
Legalizovani četnici
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Ozren 3. decembar12. decembar 1941. Planina Ozren (sjeveroistočna Bosna) Hrvatska Trupe NDH Partizani
Novi Pazar 4. decembar6. decembar 1941. Njemačka Wehrmacht Partizani
Mihailović 6. decembar7. decembar 1941. Ravna gora (zapadna Srbija) Njemačka Wehrmacht Četnici
Južna Hrvatska I (nem. Süd-Kroatien I) 15. januar23. januar 1942. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Južna Hrvatska II (nem. Süd-Kroatien II) 28. januar2. februar 1942. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Prijedor 18. februar27. februar 1942. Bosanska Krajina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Petrova Gora I 18. mart18. april 1942. Petrova gora (Kordun) Hrvatska Trupe NDH Partizani
K 23. mart28. mart 1942. Lika Italija Italijanske trupe Partizani
Trio 8. april14. jun 1942. Istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Četnici
Foča 5. maj12. maj 1942. Foča (Istočna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Petrova Gora II 9. maj15. maj 1942. Petrova gora (Kordun) Hrvatska Trupe NDH Partizani
Šumar (nem. Forstrat) 15. maj3. jun 1942. Srbija Njemačka Wehrmacht Četnici
Zenica – Zavidovići 3. jun22. jun 1942. Središnja Bosna Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
Partizani
Zapadna Bosna (nem. West-Bosnien) 5. jun17. juli 1942. Kozara (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
Partizani
Kreševo 3. juli3. avgust 1942. Kreševo, središnja Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Aćimovićeva ofanziva 12. juli20. septembar 1942. Istočna Srbija Srbija SDS
Srbija Srpska dobrovoljačka komanda
Bugarska Bugarska armija
Pećančevi četnici
Partizani
Risnjak 12. juli 1942. Hrvatsko primorje i Gorski kotar Italija Italijanske trupe Partizani
Ljubljanska pokrajina (ital. Provincia di Lubiana) 16. juli4. novembar 1942. Slovenija Italija Italijanske trupe NOVJ
Gorjanci 16. juli 1942. Gorjanci/Žumberak (Slovenija i Hrvatska) Italija Italijanske trupe Partizani
Albia (ital. Albia) 12. avgust2. septembar 1942. Planina Biokovo (Dalmacija) Italija Italijanske trupe
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Fruška gora 20. avgust30. avgust 1942. Fruška gora (Srem) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
S 24. avgust28. avgust 1942. Šekovići (istočna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Velika Kapela septembar 1942. Velika Kapela (Lika i Gorski kotar) Italija Italijanske trupe
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Jajce I 28. septembar6. oktobar 1942. Jajce (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Manjača 30. septembar9. oktobar 1942. Bosanska Krajina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Dinara 5. oktobar27. oktobar 1942. Dinara (jugozapadna Bosna i Hercegovina) Italija Italijanske trupe
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Alfa 5. oktobar10. oktobar 1942. Prozorska kotlina, zapadna Hercegovina Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Kopaonik oktobar 1942. planina Kopaonik Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci

Četnici
Jajce II 7. oktobar6. novembar 1942. Jajce (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Bijela 10. oktobar 1942. Slavonija Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Kozara 19. oktobar28. oktobar 1942. Kozara (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Beta 21. oktobar27. oktobar 1942. Livno (jugozapadna Bosna i Hercegovina) Italija Italijanske trupe
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Zandman (nem. Sandmann) 29. oktobar3. novembar 1942. Bosanski Novi - Dvor (Bosanska Krajina, Banija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Lug 2. novembar7. novembar 1942. Sanski Most (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Tuzla 24. novembar 1942. Tuzla (sjeveroistočna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Jajce III 29. novembar6. decembar 1942. Jajce (Bosanska Krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Travnik 16. decembar23. decembar 1942. Travnik (središnja Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Tuzla II 17. decembar20. decembar 1942. Tuzla (sjeveroistočna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Kutija (nem. Kasten) 28. decembar 19423. januar 1943. Planina Papuk (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Klašnice 2. januar4. januar 1943. Laktaši (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Okuka Una - Sava (nem. Una – Sava Bend) 3. januar5. januar 1943. Prijedor - Bosanski Novi (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Teslić I 5. januar7. januar 1943. Teslić (Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Berta (nem. Berta) 6. januar8. januar 1943. Bosanska krajina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Vajs I (nem. Weiss) 20. januar17. februar 1943. Bihaćka republika (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Krauze I (nem. Krause) 2. februar4. februar 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Krauze II (nem. Krause) 5. februar6. februar 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Nalet vjetra (nem. Windstoss) 6. februar8. februar 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Moslavačka Gora 12. februar13. februar 1943. Moslavačka gora Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Vajs II (nem. Weiss) 21. februar14. mart 1943. zapadna i jugozapadna Bosna Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Bilo Gora 19. februar22. februar 1943. Bilogora (gornja Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Grin (nem. Grün) 27. februar3. mart 1943. Planine Krndija i Dilj (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Mirko 27. februar8. mart 1943. Kalnik i Bilogora (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vajs III (Vajs - Mostar) (nem. Weiss) 3. mart14. mart 1943. Hercegovina Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Gustav 15. mart17. mart 1943. Grbavci (sjeverna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Braun (nem. Braun) 19. mart7. april 1943. Papuk i Krndija (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Virovitica 3. april5. april 1943. Moslavačka gora Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ostern (nem. Ostern) 15. april17. april 1943. Moslavina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vrag III (nem. Teufel) 15. april17. april 1943. planina Ozren (sjeverna Bosna) Njemačka Wehrmacht Četnici
Oto (nem. Otto) 19. april21. april 1943. Grmeč (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Rihard (nem. Richard) 6. maj7. maj 1943. Gradiška (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ulrih (nem. Ulrich) 8. maj12. maj 1943. Kozara (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Švarc (nem. Schwarz) 15. maj15. jun 1943. šira oblast Sutjeske i Durmitora (Hercegovina, Crna Gora, Sandžak) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Četnici
Pfingsten (nem. Pfingsten) 13. jun16. jun 1943. PrnjavorKotor VarošTeslić (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Klara (nem. Klara) 20. jun22. jun 1943. Velika Kladuša (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Petrinja 22. jun24. jun 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Zagorje 24. jun1. juli 1943. Zagorje Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Paula (nem. Paula) 1. jula20. jula 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ciril (nem. Cyrill) 2. juli3. juli 1943. Moslavina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Čardaci (nem. Cardaci) 4. juli6. juli 1943. Čardaci kod Bugojna (središnja Bosna) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Ivan 4. juli6. juli 1943. Moslavačka gora Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Varaždin 8. juli25. juli 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Jutarnji vazduh (nem. Morgenluft) 12. juli19. juli 1943. Srbija Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska
Četnici
Grin II (nem. Grün II) 5. avgust6. avgust 1943. oblast Kupe (Hrvatska) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Sijeno (nem. Heu) 10. avgust15. avgust 1943. Kostajnica - Bosanski Novi Njemačka Wehrmacht NOVJ
Rudnik avgust 1943. planina Rudnik (Šumadija) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci

Četnici
Gama 17. avgust20. avgust 1943. Istočna i južna Hercegovina Njemačka Wehrmacht
Italija Italijanske trupe
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Bilogora istok (nem. Bilo gora Ost) 25. avgust27. avgust 1943. Bilogora Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Osovina (nem. Achse, Ahze) 8. septembar25. oktobar 1943. italijanska okupaciona zona Njemačka Wehrmacht Italija Italijanske trupe
NOVJ
Leander (nem. Leander) 9. septembar14. septembar 1943. zaleđe Zadra (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Ferdinand (nem. Ferdinand) 19. septembar21. septembar 1943. Fruška gora Njemačka Wehrmacht NOVJ
Gajzerih (nem. Geiserich) 22. septembar28. septembar 1943. Split (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Herbst I (nem. Herbst I) 25. septembar29. septembar 1943. Dilj (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Istra (nem. Istrien) 25. septembar20. oktobar 1943. Istra Njemačka Wehrmacht NOVJ
Klip kukuruza (nem. Maiskolben) 3. oktobar8. oktobar 1943. zapadna Srbija Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci
Četnici
Wildson (nem. Wildson) 7. oktobar 1943. Srem, Slavonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Arnim (nem. Arnim) 14. oktobar17. oktobar 1943. Fruška gora Njemačka Wehrmacht NOVJ
Vrabac (nem. Spatz) 14. oktobar20. oktobar 1943. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Balkanski klanac (nem. Balkanschlucht) 15. oktobar23. oktobar 1943. Crna Gora Njemačka Wehrmacht
Četnici
Balisti
Italijanski fašisti
NOVJ
Italija Italijanski delovi
Herbst II (nem. Herbst II) 19. oktobar21. oktobar 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Volkenbruh (nem. Wolkenbruch) 21. oktobar12. novembar 1943. Istra, Gorski kotar, primorje, Slovenija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Morski razbojnik (nem. Seeräuber) 22. oktobar 1943. Brač, Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Cipfel (nem. Zipfel) 23. oktobar 1943. Slavonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Jesenja oluja I (nem. Herbstgewitter I) 23. oktobar14. novembar 1943. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Jesenja magla (nem. Herbstnebel) 24. oktobar - 29. oktobar 1943. Užice - Kokin Brod (Srbija) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci

Četnici
Landšturm (nem. Landsturm) 24. oktobar20. novembar 1943. Makarska Njemačka Wehrmacht NOVJ
Divlja svinja (nem. Wildsau) 26. oktobar29. oktobar 1943. okoline Tuzle, sjeveroistočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Runolist (nem. Edelweiss) kraj oktobra - početak novembra 1943. Makedonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Ferkel (nem. Ferkel) 3. novembar13. novembar 1943. okoline Tuzle, sjeveroistočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ajkula (nem. Haifisch) 7. novembar9. novembar 1943. Trogir Njemačka Wehrmacht NOVJ
Adler (nem. Adler) 11. novembar26. novembar 1943. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Raurajf (nem. Raureif) 13. novembar17. novembar 1943. Turbe kod Travnika, središnja Bosna Njemačka Wehrmacht NOVJ
Traufe (nem. Traufe) 13. novembar19. novembar 1943. Slovenija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Delfin (nem. Delphin) 15. novembar1. decembar 1943. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Merkur (nem. Merkur) 25. novembar27. novembar 1943. Krbavsko polje (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Kugelblic (nem. Kugelblitz)
(Zimske operacije 1943/1944)
2. decembar18. decembar 1943. Sandžak i istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Četnici
NOVJ
Citen (nem. Ziethen)
(Zimske operacije 1943/1944)
4. decembar23. decembar 1943. Livanjsko polje (jugozapadna Bosna i Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vuk (nem. Wolf)
(Zimske operacije 1943/1944)
7. decembar29. decembar 1943. Kordun, Banija, Pokuplje, Turopolje Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Panter (nem. Panther)
(Zimske operacije 1943/1944)
7. decembar20. decembar 1943. Petrova gora, Kordun, Banija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Srebrna obloga (nem. Silberstreifen)
(Zimske operacije 1943/1944)
decembar 1943. Kordun, Banija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Jesenja oluja II (nem. Herbstgewitter II)
(Zimske operacije 1943/1944)
20. decembar27. decembar 1943. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Snježna oluja (nem. Schneesturm)
(Zimske operacije 1943/1944)
21. decembar29. decembar 1943. dolina Krivaje (Bosna) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Tanenbaum (nem. Tannenbaum)
(Zimske operacije 1943/1944)
23. decembar30. decembar 1943. oblast Una (Bosna) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Ristov (nem. Ristow)
(Zimske operacije 1943/1944)
24. decembar28. decembar 1943. Bosanska krajina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Božić Bata (nem. Weihnachtsmann)
(Zimske operacije 1943/1944)
25. decembar30. decembar 1943. oblast između Kupe i Save (Hrvatska) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Lov na zečeve (nem. Hasenjagd) 2. januar8. januar 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Napfkuhen (nem. Napfkuchen)
(Zimske operacije 1943/1944)
3. januar6. januar 1944. središnja Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Huk šume (nem. Waldrausch)
(Zimske operacije 1943/1944)
3. januar14. februar 1944. Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Jajce (nem. Jajce)
(Zimske operacije 1943/1944)
4. januar9. januar 1944. Jajce (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Jutarnji vjetar I (nem. Morgenwind I) 6. januar15. januar 1944. Brač (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Jutarnji vjetar II (nem. Morgenwind II) 7. januar15. januar 1944. Šolta (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Buktinja (nem. Brandfackel)
(Zimske operacije 1943/1944)
11. januar16. januar 1944. Kozara (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Adler II (nem. Adler) januar 1943. Dalmacija, Lika Njemačka Wehrmacht NOVJ
Putovanje Nibelunga (nem. Nibelungenfahrt)
(Zimske operacije 1943/1944)
13. januar23. januar 1944. Krbavsko polje (Lika) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Valcertraum (nem. Walzertraum) 19. januar 1944. Hvar (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Dubrovnik 21. januar6. februar 1944. planina Kalnik i Zagorje Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Drežnica
(Zimske operacije 1943/1944)
23. januar31. januar 1944. Drežnica (Gorski kotar) Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Proljetno vrijeme (nem. Frühlingswetter) 23. januar25. januar 1944. KninKistanje (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Ugljan 30. januar1. februar 1944. Ugljan (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Emil (nem. Emil)
(Zimske operacije 1943/1944)
3. februar6. februar 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Sokolov lov (nem. Falkenjagd) 5. februar16. februar 1944. Hercegovina Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Dubrovnik II 7. februar11. februar 1944. planina Kalnik i Zagorje Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Kaub (nem. Kaub) 12. februar19. februar 1944. oblast Bosanske Gradiške Njemačka Wehrmacht NOVJ
Pik 12. februar21. februar 1944. Kičevo i Đakovica (Makedonija i Kosovo) Njemačka Wehrmacht NOVJ
NOVA
Laufeuer (nem. Lauffeuer) 17. februar19. februar 1944. Srem Njemačka Wehrmacht NOVJ
Soko (nem. Falke) 20. februar11. mart 1944. planina Papuk (Slavonija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Lov na lisice (nem. Fuchsjagd) 23. februar26. februar 1944. okolina Varaždina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Bura (nem. Bora) 27. februar4. mart 1944. Katunska nahija, Crna Gora Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Jagorčevina (nem. Schlüsselblume) 28. februar6. mart 1944. zapadna Slavonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Lov na zečeve (nem. Hasenjagd) martavgust 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Hajka (nem. Treibjagd) mart 1944. središnja Srbija Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci

Četnici
Planinska livada (nem. Bergwiese) 2. mart7. mart 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Proleće (nem. Frühling) mart 1944. središnja i istočna Srbija Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Srbija Ljotićevci

Četnici
NOVJ
Lov na lisice III (nem. Fuchsjagd III) 4. mart6. mart 1944. Kalnik Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Putokaz (nem. Wegweiser) 10. mart13. mart 1944. Srem Njemačka Wehrmacht NOVJ
Renate (nem. Renate) 11. mart19. mart 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Uništavač štetočina (nem. Kammerjäger) 12. mart20. maj 1944. zapadna Srbija Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Četnici
Srbija Srpska državna straža
NOVJ
Fojerštos (nem. Feuerstoss) 13. mart16. mart 1944. Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Otopljavanje (nem. Schneeschmelze) 13. mart15. mart 1944. Zagorje Njemačka Wehrmacht NOVJ
Sava 15. mart17. mart 1944. Srem, Semberija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Kana (nem. Cannae) 17. mart19. mart 1944. Slavonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Radan 18. mart 1944. Južna Srbija Bugarska Bugarska armija NOVJ
Dabar (nem. Biber) 18. mart 1944. Jadran Njemačka Wehrmacht NOVJ
Iluzija (nem. Illusion) 19. mart 1944. Rab, Hrvatsko primorje Njemačka Wehrmacht NOVJ
Južni vetar (nem. Föhn) 20. mart23. mart 1944. Bosanska krajina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Nakovanj (nem. Amboß) 21. mart23. mart 1944. okolina Knina Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Behar (nem. Baumblüte) 22. mart 1944. SkradinBribir (srednja Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Sisak 23. mart 1944. severna Hrvatska Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Dahštajn (nem. Dachstein) 25. mart 1944. Slovenija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Dombas (nem. Dombass) 27. mart31. mart 1944. DanilovgradNikšić (Crna Gora) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Vrhovine 30. mart31. mart 1944. Vrhovine (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Odron (nem. Steinschlag) 30. mart4. april 1944. Lika Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vetrokaz (nem. Windrose) 6. april8. april 1944. okolina Nikšića (Crna Gora) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Buđenje proljeća (nem. Frühlingserwachen) 10. april5. maj 1944. Crna Gora i Sandžak Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Uskršnje jaje (nem. Osterei) 12. april20. april 1944. Majevica, sjeveroistočna Bosna Njemačka Wehrmacht NOVJ
Udarac maljem (nem. Keulenschlag) 18. april24. april 1944. Drežnica (Gorski kotar) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Aprilski pljusak (nem. Aprilschauer) 21. april24. april 1944. Lika Njemačka Wehrmacht NOVJ
Praćka (nem. Schleuder) 22. april24. april 1944. Vrdovo na Dinari Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ubod kamom (nem. Dolchstich) 23. april24. april 1944. južna Lika i Primorje Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Žrvanj (nem. Mühlensturm) 23. april24. april 1944. Martin Brod, Bosanska krajina Njemačka Wehrmacht NOVJ
Kleterštajg (nem. Klettersteig) 23. april24. april 1944. Gračac - Bosansko Grahovo (Tromeđa) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Majsko drvo (nem. Maibaum) 24. april6. maj 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Oluja (nem. Ungewitter) 24. april8. maj 1944. Papuk (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Braunšvajg (nem. Braunschweig) 26. april6. maj 1944. Slovenija Njemačka Wehrmacht
Domobranci
NOVJ
Denkcetel (nem. Denkzettel) 27. april3. maj 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Pretproleće (nem. Vorfrühling) 29. april1. maj 1944. Crna Gora Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Ingeborg (nem. Ingeborg) 7. maj8. maj 1944. Hrvatska Njemačka Wehrmacht NOVJ
Rajnhard (nem. Reinhard) 8. maj9. maj 1944. rudnik Ljubija kod Prijedora (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Zvijezda Danica (nem. Morgenstern) 10. maj17. maj 1944. Krbavsko polje (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Šolta (nem. Solta) 10. maj11. maj 1944. Šolta (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Kesten (nem. Kastanie) 11. maj12. maj 1944. okolina Prijedora (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Sarajevo 15. maj18. maj 1944. drum SesveteVaraždin (Hrvatska) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Đurđevak (nem. Maiglöckchen) 16. maj18. maj 1944. Majevica i dolina Spreče Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Šah (nem. Schach) 19. maj30. maj 1944. Kordun i Banija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Konjički skok (nem. Rösselsprung) 25. maj6. jun 1944. Bosanska krajina i Lika Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Viking (nem. Wikinger) 30. maj2. jun 1944. Jadranski otoci Njemačka Wehrmacht NOVJ
Divlja svinja (nem. Wildsau) 6. jun7. jun 1944. okolina Zagreba Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Pun mjesec (nem. Vollmond) 8. jun11. jun 1944. Majevica, Posavina, Semberija (sjeveroistočna Bosna) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Suncostaj (nem. Sonnenwende) 10. jun12. jun 1944. Delnice - Lokve (Gorski kotar) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Žitni cvet (nem. Kornblume) 14. jun6. avgust 1944. Srem Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Žumberak IV 22. jun24. jun 1944. Žumberak Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Košnica (nem. Bienenhaus) 24. jun28. jun 1944. Moslavačka gora Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Munja (nem. Blitz) 27. jun30. jun 1944. Slavonija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Denkerk I (nem. Dünkirchen I) 27. jun2. juli 1944. Žumberak Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Sokolovo oko I (nem. Falkenauge) jun-juli 1944. Makedonija, Albanija Njemačka Wehrmacht NOVJ
NOVA
Floret (nem. Florett) 30. jun2. jul 1944. Mrkopalj (Gorski kotar) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Zora I (nem. Morgenrot I) jun-juli 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Aras (nem. Arras) 2. juli3. juli 1944. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Rouen (nem. Rouen) 2. juli16. juli 1944. Kalnik i Bilogora Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Mađarska Mađarske trupe
NOVJ
Zora II (nem. Morgenrot II) 5. juli - 8. juli 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Denkerk II (nem. Dünkirchen II) 8. juli17. juli 1944. Žumberak Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Trumpf (nem. Trumpf) 10. juli19. juli 1944. Toplica i Jablanica (južna Srbija) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Četnici
Srbija Ljotićevci
NOVJ
Munja II (nem. Blitz II) juli 1944. Slavonija Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ramštos (nem. Rammstoss) juli 1944. Crna Gora Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Kamenac (nem. Kesselstein) juli 1944. Krbavsko polje (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Svetlost munje (nem. Blitzlicht) 13. juli20. juli 1944. LivnoGlamočKupres Njemačka Wehrmacht NOVJ
Divlja ruža (nem. Heiderose) 17. juli25. juli 1944. ŽiviniceŠekovićiVlasenica (Istočna Bosna) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Kehraus (nem. Kehraus) 19. juli24. juli 1944. Toplica i Jablanica (južna Srbija) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Četnici
Srbija Ljotićevci
NOVJ
Kazanova (nem. Casanova) juli – avgust 1944. Jugoslavija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Sokolovo oko II (nem. Falkenauge) juli 1944. Albanija, Metohija Njemačka Wehrmacht NOVJ
NOVA
Grubijan (nem. Rabauke) juli 1944. Jadranski otoci Njemačka Wehrmacht NOVJ
Kužna guka (nem. Pestbeule) juli 1944. Dalmacija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Sunčanica (nem. Sonnenstich) 13. juli31. juli 1944. Istočna Hercegovina Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Muholovka (nem. Fliegenfänger) 14. juli 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ružica (nem. Röslein) 15. juli 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Draufgenger (nem. Draufgänger) 18. juli26. juli 1944. Crna Gora Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Odmor (nem. Ruhepause) 22. juli 1944. Biokovo (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Odron brega (nem. Bergrutsch) 24. juli - 28. juli 1944. okolina Knina (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Halali (nem. Hallali) 25. juli4. avgust 1944. Toplica i Jablanica (južna Srbija) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Četnici
Srbija Ljotićevci
NOVJ
Roze (nem. Rose) juli 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Mauzetot (nem. Mausetot) juli 1944. Cazin (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vatrogasna služba (nem. Feuerwehr) 27. juli - avgust 1944. srednja Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Mljeveno meso (nem. Hackfleisch) 3. avgust 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Prien (nem. Prien) 8. avgust - 11. avgust 1944. Istra Njemačka Wehrmacht NOVJ
Vehselbalg (nem. Wechselbalg) avgust 1944. Krbavsko polje (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vaseršlauh (nem. Wasserschlauch) avgust 1944. VrbovskoMrkopalj (Gorski kotar) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Ribecal (nem. Rübezahl) 3. avgust26. avgust 1944. Durmitor (Crna Gora i Sandžak) Njemačka Wehrmacht
Bugarska Bugarska armija
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Fric (nem. Fritz) 8. avgust16. avgust 1944. planina Karaorman (zapadna Makedonija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Vučja špilja (nem. Wolfshöhle) 18. avgust - 20. avgust 1944. Pelješac Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Vildfang (nem. Wildfang) 20. avgust 1944. Moslavačka gora (Slavonija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Lov na lisice (nem. Fuchsjagd) 20. avgust27. avgust 1944. DebarKukeš (Makedonija i Albanija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Vehselbalg II (nem. Wechselbalg) 27. avgust 1944. Prijeboj (Lika) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Šnicla od repe (nem. Rübenschnitzel) 28. avgust - septembar 1944. tromeđa Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Verolomstvo (nem. Treubruch) septembar 1944. južna Srbija i Makedonija Njemačka Wehrmacht Bugarska Bugarska armija
Juda (nem. Judas) septembar 1944. južna Srbija i Makedonija Njemačka Wehrmacht Bugarska Bugarska armija
Zejdlic (nem. Seydlitz) 6. septembar - 8. septembar 1944. Hvar (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Vukodlak (nem. Werwolf) septembar 1944. Drvar (Bosanska krajina) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Donauelfe (nem. Donauelfe) septembar 1944. Srbija Njemačka Wehrmacht Rumunija Vojska Rumunije
Vasernikse (nem. Wassernickse) septembar 1944. Srbija Njemačka Wehrmacht Rumunija Vojska Rumunije
Polarni medvjed (nem. Eisbär) 11. septembar - 13. septembar 1944. Brač (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Sivi ždral (nem. Kranich) 14. septembar - 18. septembar 1944. Brač (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Jež (nem. Igel) 15. septembar 1944. okolina Leskovca (južna Srbija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Valkire (nem. Walküre) 25. septembar 1944. okolina Zadra Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Prilep 11. septembar24. septembar 1944. Prilep (Makedonija) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Bugarska Bugarska armija
Juriš (nem. Sturm) 22. septembar28. septembar 1944. Banja Luka Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Cirkus (nem. Zirkus) 24. septembar30. septembar 1944. Kolubara (Srbija) Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Lavirint (nem. Irrgarten) 29. septembar - 5. oktobar 1944. ušće Neretve (Dalmacija) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Granična straža (nem. Grenzwacht) oktobar 1944. Gorski kotar Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Mostobran Kraljevo 15. oktobar29. novembar 1944. dolina Zapadne Morave Njemačka Wehrmacht NOVJ
Crvena armija
Zeleni put I (nem. Strasse Grün) 22. oktobar 1944. — 6. novembar 1944. Sandžak Njemačka Wehrmacht
Četnici
NOVJ
Ujedinjeno Kraljevstvo Savezničko vazduhoplovstvo
Draufgenger (nem. Draufgänger) 6. novembar8. novembar 1944. Sremski front Njemačka Wehrmacht NOVJ
Crvena armija
Snežna mećava (nem. Schneegestöber) novembar 1944. Slovenija Njemačka Wehrmacht NOVJ
Zeleni put II (nem. Strasse Grün) 14. novembar22. novembar 1944. istočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
NOVJ
Ujedinjeno Kraljevstvo Savezničko vazduhoplovstvo
Runolist (nem. Edelweiss) 23. novembar30. novembar 1944. Lika Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Trolist (nem. Trefoil) 28. novembar30. novembar 1944. Zagorje Hrvatska Trupe NDH NOVJ
Kolašin decembar 1944. Njemačka Wehrmacht
Četnici
Hrvatska Trupe NDH
NOVJ
Plast sijena (nem. Heuschober) 19. decembar 1944. okolina Mostara (Hercegovina) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Mars (nem. Mars) 21. decembar 1944. okolina Mostara (Hercegovina) Njemačka Wehrmacht NOVJ
Lavina (nem. Lawine) 29. decembar 194422. januar 1945. Travnik i središnja Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Bosut 3. januar6. januar 1945. Srem Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Zimska oluja (nem. Wintergewitter) ili

Proljetna oluja (nem. Frühlingssturm)

17. januar21. januar 1945. Sremski front Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Šlageter (nem. Schlageter) 27. januar 1945. Široki Brijeg (Hercegovina) Njemačka Wehrmacht Jugoslovenska armija
Bura (nem. Bora) 27. januar4. februar 1945. Mostarski front (Hercegovina) Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Vukodlak (nem. Werwolf) 4. februar21. februar 1945. Virovitički mostobran Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Papuk februar 1945. Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Ribecal (nem. Rübezahl) 7. februar - 6. mart 1945. Slovenija Njemačka Wehrmacht
Četnici
Jugoslovenska armija
Tomislav mart 1945. Sokolovac i sjeverozapadna Hrvatska Hrvatska Trupe NDH
Četnici
Jugoslovenska armija
Šumski đavo (nem. Waldteufel) 6. mart8. mart 1945. okolina Valpova (Slavonija) Njemačka Wehrmacht Jugoslovenska armija
Majska oluja (nem. Maigewitter) 6. mart - 27. mart 1945. Tuzla i severoistočna Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Četnici
Jugoslovenska armija
Planinski vetar (nem. Bergwind) 8. mart17. mart 1945. Moslavina Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija
Planinski duh (nem. Berggeist) 16. mart17. mart 1945. Sarajevski front Njemačka Wehrmacht Jugoslovenska armija
Kraj zime (nem. Winterende) 18. mart6. april 1945. Slovenija Njemačka Wehrmacht
Četnici
Domobranci
Italijanski fašisti
Jugoslovenska armija
Početak proleća (nem. Frühlingsanfang) 19. mart - 1. april 1945. Slovenija Njemačka Wehrmacht
Četnici
Domobranci
Srbija Ljotićevci
Jugoslovenska armija
Uskršnja zvona (nem. Osterglocke) 24. mart - 31. mart 1945. Bosna Njemačka Wehrmacht
Hrvatska Trupe NDH
Jugoslovenska armija

Povezano

[uredi | uredi kod]

Literatura

[uredi | uredi kod]

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]