Operacija Pik

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Operacija Pik je bila vojna operacija Vermahta protiv jugoslovenskih i albanskih partizana u širem rejonu Kičeva i Đakovice. Vođena je od 12. do 21. februara 1944. godine.

Pozadina[edit | edit source]

Miting u oslobođenom Kičevu 26.IX. 1943. povodom formiranja narodnooslobodilačkog odbora za zapadnu Makedoniju.

Nakon kapitulacije Italije, 8. septembra 1943. godine, proširen je opseg slobodnih teritorija u zapadnoj Makedoniji. Kičevo i Debar bili su prvi oslobođeni gradovi nakon kapitulacije. Tamošnja najveća slobodna teritorija, Debarca, obuhvatala je gradove Kičevo, Debar, Strugu, Ohrid i Prespu. Tada je Glavni štab Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Makeodnije (GŠ NOPOM) organizovan u Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Makedonije.

Tok operacije[edit | edit source]

Operacija Pik je počela po teškom nevremenu, sa zakašnjenjem od 24 časa, tj. 13. februara 1944. godine. Trajala je 8 dana i završila se 21. februara. Borbe su vođene na dva različita pravca: zapadno od Kičeva, i južno od Đakovice, prvenstveno protiv tamošnjih partizanskih snaga Albanije kao i zatečenih partizanskih jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i Glavnog štaba NOV i PO za Kosmet.[1]

Izvori[edit | edit source]

Vidi još[edit | edit source]

Vanjske veze[edit | edit source]