Rijeka

Izvor: Wikipedia

Rijeka IJ ili reka E veći je tok slatke vode koji teče koritom na površini Zemlje i ulijeva se u drugu rijeku, more ili jezero. (Anić), vidi i Rijeka (vodotok).

Pored tog osnovnog značenje, riječ rijeka znači još:

Množinski oblik Rijeke naziv je sela kod Han-Pijeska.
Prvi dio naziva rječice (Rijeka dubrovačka) koja utječe u Gruški zaljev kod Dubrovnika.
 • Kriva Rijeka, naselje u opštini Kozarska Dubica, Republika Srpska, BiH
 • Gornja Rijeka, naselje u opštini Rudo, Republika Srpska, BiH
 • Donja Rijeka, naselje u opštini Rudo, Republika Srpska, BiH
 • Dobrunska Rijeka, naselje u opštini Višegrad, Republika Srpska, BiH
 • Crna Rijeka, naselje u opštini Novi Grad, Republika Srpska, BiH
 • Stara Rijeka, naselje u opštini Oštra Luka, Republika Srpska, BiH
 • Blagaj Rijeka, naselje u opštini Novi Grad, Republika Srpska, BiH
 • Varoška Rijeka, naselje u opštini Bužim, Federacija BiH, BiH
 • Babina Rijeka, naselje u opštini Donji Kukuruzari, Banija, Republika Hrvatska
 • Široka Rijeka, naselje u opštini Vojnić, Kordun, Republika Hrvatska
 • Djedina Rijeka, naselje u opštini Čaglin, Republika Hrvatska
 • Budačka Rijeka, naselje u Opštini Krnjak, Kordun, Republika Hrvatska

ili

Povezano[uredi - уреди]

Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.