Zaseda u Popovom polju 1944.

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bataljon "Mihajlo Čuzulan" Južnohercegovačkog partizanskog odreda 29. hercegovačke divizije NOVJ izveo je 6. marta 1944. kod železničke stanice Grmljani u blizini Trebinja diverziju na pruzi, iskidavši šine. Na uništenu prugu naišao je voz koji je prevozio 3. četu I bataljona 369. nemačkog puka. Lokomotiva i prvi vagon sleteli su u jezero, a na trupe u ostalim vagonima bataljon je otvorio snažnu vatru, nanevši nemačkoj jedinici teške gubitke. U jednosatnoj borbi poginulo je 58 vojnika 369. divizije[1][2] i 3 borca Južnohercegovačkog odreda[3].

Prethodne okolnosti[uredi - уреди | uredi kôd]

Počev od 20. februara 1944. nemački 5. SS korpus vršio je smenu jedinica: Hercegovinu je, na mesto 7. SS divizije, trebalo da posedne 369. legionarska. U sklopu tih pomeranja trupa, I bataljon 369. puka prebačen je marševima i železničkim transportima iz Zenice u Trebinje. Kapetan Šporer (nem. Spohrer) koji je usled premeštaja majora Bruknera komandovao bataljonom, opisao je taj transport:

Wikiquote „Nakon velikih poduhvata u januaru u oblasti Konjic-Rama-Jablanica bataljon se oko 2. februara vratio u Zenicu. Tokom februara bio je nakaratko ponovo u Busovači, gde je odbio nekoliko napada. Krajem februara stiglo je naređenje o premeštaju. Marševali smo preko Kiseljaka, Hadžića, Tarčina, Ivan-sedla i Konjica do Mostara, gde je bio raspoređen u tri železnička transporta. [4]
()
Borci Ljubinjske čete Južnohercegovačkog partizanskog odreda na Bančićima kod Ljubinja, 1944.

Treća četa, koja je prebacivana drugim transportom 6. marta, naišla je u Popovom polju na razorenu prugu i zasedu Južnohercegovačkog odreda.

Ovaj odred, koji je u tom periodu brojao oko 400 boraca[5], razvio je intenzivnu diverzantsku aktivnost na komunikacijama u južnoj Hercegovini:

 • 2. marta 1944. bataljon "Mihajlo Čuzulan" likvidirao je posadu na mostu kod Poljica.
 • 3. marta bataljon "Rade Pravica" razorio je kod stanice Diklići prugu u dužini od oko 250 metara i postavio zasedu. U 7 časova ovde je zaustavljen vojni voz, koji je naišao od Dubrovnika, a bataljon je otvorio snažnu vatru. Podaci o gubicima ostali su nepoznati.
 • 3. marta bataljon "Marko Mihić" je kod sela Maslina 3. marta uništio nemački kamion koji je ušao u njegovu zasedu.
 • 6. marta "Mihajlo Čuzulan" iskidao je šine kod železničke stanice Grmljani dočekavši u zasedi voz sa transportom vojnika 369. divizije[6].

Tok borbe[uredi - уреди | uredi kôd]

Nakon diverzija na pruzi 6. marta u zasedu bataljona "Mihajlo Čuzulan" ušao je drugi železnički transport I bataljona 369. puka iz Mostara za Trebinje. Nakon nailaska na minu i razorenu prugu, voz je zaustavljen, a zaseda ga je zasula snažnom vatrom. Preživeli su se probili nazad prema stanici Zavala, gde su ih prihvatili delovi italijanske fašističke legije San Marko, koja je obezbeđivala deonicu prema Dubrovniku. Ojačan Italijanima, ostatak 3. čete 369. puka izveo je protivnapad, odbacio borce bataljona "Mihajlo Čuzulan" i zbrinuo poginule i ranjene. Prema kapetanu Šporeru četa je u toj jednočasovnoj borbi pretrpela gubitke od 58 poginulih:

Wikiquote „Drugi transport 6. 3. bio je napadnut kod Zavale (na deonici Metković-Trebinje). Voz je naišao na minu, lokomotiva i prvi vagon niz strmi nasip upali su u jezero (Popovo polje, koje je, s obzirom na godišnje doba, bilo poplavljeno). Istovremeno, potpuno iznenađene i stoga nespremne trupe bile su s jedne strane zasute jakom mitraljeskom vatrom, a sa druge, sa stena iznad nasipa, ručnim bombama. Zabuna je bila velika. Ljudstvo se povuklo nazad prema stanici Zavala. Odatle su im prilazili Italijani iz legije San Marko koja je smeštena u Ravno i treba da obezbeđuje deonicu Metković-Dubrovnik. Zajedno sa njima ponovo su nastupili prema vozu, gde je italijanski doktor zbrinuo ranjene i gde su pokopani poginuli. Ovaj napad koštao je bataljon, koliko ja znam, 58 mrtvih. Dva dana kasnije preostalo ljudstvo prevezeno je zajedno sa trećim transportom u Trebinje. Tu je bataljon ostao do početka oktobra, zajedno sa četnicima obezbeđujući to područje. [7]
()

Prema izveštaju bataljona "Mihajlo Čuzulan", Nemcima su naneti gubici od 118 izbačenih iz stroja - poginulih, zarobljenih i ranjenih legionara. Zarobljeno je 10 legionara, a zaplenjena su 2 mitraljeza, 5 automata, 15 pištolja i 40 pušaka sa velikom količinom municije. Uništena je lokomotiva i 4 vagona, a saobraćaj je prekinut za tri dana. Bataljon je imao 3 poginula borca[8].

Posledice[uredi - уреди | uredi kôd]

Da bi obezbedio smenu trupa i komunikacije u ovoj oblasti, izazvan ovim prepadima, štab 5. SS korpusa prikupljenim trupama pokrenuo je 13. marta operaciju Vatreni udarac (Fojerštos (nem. Feuerstoss)). Napadna grupa (I bataljon 14. SS puka ojačan kažnjeničkom i protivoklopnom četom, i Trebinjskom četničkom brigadom) nastupila je iz Trebinja u dve napadne kolone prema liniji Hum-Ravno, gde su italijanska 49. fašistička legija i po dve čete domobrana i ustaša raspoređene na zaprečne položaje u cilju sprečavanja izvlačenja partizana. Nakon trodnevnih borbi sa desetostruko slabijim Južnohercegovačkim NOP odredom, Nemci su usled pojave 11. hercegovačke brigade u zaleđu morali prekinuti operaciju. 17. marta počelo je prebacivanje 1. bataljona 14. SS puka u Rogaticu.

Izvori[uredi - уреди | uredi kôd]

 1. Franz Schraml, str. 81
 2. Hronologija NOR-a, mart 1944.
 3. Danilo Komnenović, Muharem Kreso, II dio - VII glava
 4. Franz Schraml, str. 81: (nem. Nach dem großen Unternehmen im Januar im Räume Konjic-Rama-Jablanica kehrte das Batl. etwa um den 20. 1. nach Zenica zurück. Im Februar wurde es kurze Zeit wieder nach Busovača verlegt, wo es einige Angriffe abwehrte. Ende Februar kam der Verlegungsbefehl. Wir marschierten über Kiseljak—Hadžići—Tarčin—Ivansattel— Konjic nach Mostar und wurden hier in drei Zugtransporten verladen.)
 5. Izvještaj štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 8. III 1944, Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 23, dok. 30 - Vojnoistorijski institut, Beograd
 6. Danilo Komnenović, Muharem Kreso, II dio - VII glava
 7. Franz Schraml, str. 81. (nem. Der zweite Transport wurde am Morgen des 6. 3. bei Zavala (an der Strecke Metković-Trebinje) überfallen. Der Zug fuhr auf eine Mine, die Lokomotive und die ersten Wagen stürzten den steilen Bahndamm hinunter gegen den See (das Popovo polje, das der Jahreszeit entsprechend überschwemmt war). Gleichzeitig wurde die völlig überraschte und daher unvorbereitete Truppe von der einen Seite heftig mit MGs beschossen, von der andern, von den Felsen oberhalb des Bahndammes, mit Handgranaten beworfen. Die Verwirrung war groß. Die Leute zogen sich in Richtung auf die Bahnstation Zavala zurück. Dorthin kamen ihnen Italiener von der Legion San Marco entgegen, die in Ravno lagen und die Bahnstrecke Metković—Dubrovnik zu sichern hatten. Gemeinsam wurde wieder zum Zug vorgestoßen, die Verwundeten wurden von einem italienischen Arzt versorgt, die Gefallenen geborgen. Dieser Überfall kostete dem Batl. soviel ich weiß, 58 Tote. Zwei Tage später fuhren die übriggebliebenen Leute mit dem dritten Transport, nun äußerst wachsam, nach Trebinje. Dort blieb das Batl. bis Anfang Oktober und sicherte, gemeinsam mit Cetniks, den Raum.)
 8. Danilo Komnenović, Muharem Kreso, II dio - VII glava

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]