Srednji vijek

Izvor: Wikipedia
Ljudska historija
Kameno doba
Pisana historija
Budućnost

Srednji vijek označava središnje razdoblje u tradicionalnoj shemi razdoblja evropske historije. Naziv potječe od latinskih riječi u značenju srednje doba (latinski: Medium aevum). Naučna oblast koja se bavi srednjim vijekom naziva se medievalistika, a naučnici medievalisti.

Za granice Srednjeg vijeka uzimaju se u donjoj granici kraj antike i antičkog svijeta, a u gornjoj početak novog doba. Preciznije, za početak Srednjeg vijeka uzima se propast Zapadnog Rimskog Carstva, koja se dogodila u 5. vijeku (476) i osnivanje prvih barbarskih država germanskih naroda. Za kraj Srednjeg vijeka uzima se otkriće novog kontinenta Amerike 1492. od strane Kristofora Kolumba. Taj događaj se smatra početkom Novog vijeka.

Srednji vijek traje do Kolumbova otkrića Amerike 1492. godine, koje se smatra početkom Novog vijeka.

Glavni ekonomski sustav srednjeg vijeka je feudalizam. Pogled srednjovjekovnog čovjeka na svijet gotovo je posve oblikovalo kršćanstvo, dok su viši staleži imali i viteštvo kao skup etičkih pravila.

Odstupanja u ovim granicama pokazuju se činjenicom da je Rimsko carstvo i prije 476. bilo u raspadnutom stanju, da je robovlasništvo i od ranije izgubilo oblike klasičnosti staroga svijeta. Na drugoj strani Humanizam je otpočeo znatno prije 1492., a i pad Carigrada 1453. u ruke Osmanlija (Mehmed II. Osvajač) je prijeloman događaj koji je bitan urazvoju ljudskog društva.

Period Srednjeg vijeka karakterizira feudalizam i feudalni društveni odnosi. Društvo se dijeli u dva osnovna sloja, na feudalce i kmetove, a odnos među njima se definira kao odnos vazala prema senioru. Srednji vijek ima svoju podjelu koja se zasniva na pregledu razvoja glavnih karakteristika srednjega vijeka. Dijeli se na:

  • rani srednji vijek
    • razvijeni srednji vijek
      • kasni srednji vijek

I tu postoje odstupanja u pojedinim granicama. Uzima se da ranom srednjem vijeku pripada izgrađivanje srednjovjekovnih obilježja, razvijenom srednjem vijeku pripada razvoj srednjovjekovnih karakteristika, dok kasnom srednjem vijeku pripada prožimanje srednjovjekovnih i novovjekovnih karakteristika ljudske prošlosti.

Srednji vijek, pogotovo rani srednji vijek (otprilike do jačanja Svetog Rimskog Carstva i svjetovne moći crkve), još se naziva i mračnim dobom zbog kontrasta u odnosu na visoko razvijene civilizacije starog Rima prije njega i renesanse poslije njega. Taj je stav u posljednje vrijeme postao predmetom kritike mnogih historičara i medievalista.

Povezano[uredi - уреди]