Komunizam

Izvor: Wikipedia
Srp i čekić, simbol komunizma.

Komunizam je pojam koji ima više značenja tj. može se koristi za opisivanje socijalnog i ekonomskog sistema, ideologije koja podržava takav sistem ili političkog pokreta koji pokušava sprovesti uvođenje komunističkog sustava.

Komunizam su definirali Karl Marx i Friedrich Engels 1848. u knjižici sa naslovom "Manifest Komunističke partije" koja je bila prvo objavljena u Londonu. Komunistički manifest je definirao utopiju - komunizam gde svi rade i uzimaju prema svojim potrebama, a u takvom društvu ne postoji privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, kapitalizam a funkcija države polako odumire. Mnoge ideje koje su Marx i Engels iznjeli nisu bile nove i one su se pojavile prije u dijelima Platona ("Država"), te u dijelu sir Thomasa Morea ("Utopija"), no oni su uskadili te ideje sa tadašnjim vremenom i shvaćanjima.

Komunistički manifest je nastao iz kritike tadašnjeg kapitalističkog društva i rastuće industrijalizacije u Europi i u SAD. Komunistički manifest je doveo do stvaranja komunističkih pokreta u mnogim zemljama, i u ranom 20. stoljeću je postala osnova boljševizma i Treće internacionale. Ideje komunizma u interpretaciji Vladimira Iljiča Lenjina dovele su do stvaranja Sovjetskog saveza i kasnijem rasprostranjenju socijalizma kao državnog poretka u mnogim zemljama svijeta (vidi Popis socijalističkih država). Komunizam kao društveni poredak nikad nije stvoren u nijednoj zemlji već samo Socijalizam kao prelazna ili niža faza Komunizma.

Tipovi komunizma[uredi - уреди]

Marksističke škole[uredi - уреди]

Marksizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Marksizam

Marksizam-lenjinizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Marksizam-lenjinizam

Maoizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Maoizam

Pro-albanski marksizam-lenjinizam[uredi - уреди]

Trockizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Trockizam

Eurokomunizam[uredi - уреди]

Ne-marksističke škole[uredi - уреди]

Anarho-komunizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Anarho-komunizam

Historija[uredi - уреди]

Glavni članak: Historija komunizma

Rani komunizam[uredi - уреди]

Uspon modernog komunizma[uredi - уреди]

Glavni članak: Historija komunizma

Godine hladnog rata[uredi - уреди]

Strah od komunizma[uredi - уреди]

Glavni članak: Crvena opasnost

Nakon pada Sovjetskog Saveza[uredi - уреди]

Kritika komunizma[uredi - уреди]

Glavni članak: Kritika komunizma

Kapitalizacija "komunizma"[uredi - уреди]

Povezano[uredi - уреди]

Eksterni linkovi[uredi - уреди]