Fašizam

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Svežanj pruća, simbol fašizma

Fašizam je ideologija radikalnog autoritativnog nacionalizma koje karakteriše moć diktatora, nasilna kontrola opozicije i kontrola sredstava proizvodnje, razmene i distribucije. Fašizam je naziv za ideologije i pokrete koji smatraju kako je država temelj ljudskog društva, odnosno institucija koja treba u potpunosti nadzirati svaki aspekt društvenog života. Fašizam je državno uređenje koje radikalno ograničava ljudska prava radi veće stabilnosti i bržeg napretka. Fašizam se protivi komunizmu, konzervativizmu, demokratiji, individualizmu, liberalizmu, materijalizmu, pacifizmu i političkom pluralizmu.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] Naziv potiče od lat. reči fascio – svežanj pruća sa sekirom u sredini, simbol centralističke vlasti u Rimskom carstvu. Fašizam je generički pojam koji označava ideologije, političke pokrete i organizacije kao i vladavinske pokrete koji su po svojoj funkciji, te metodama političkog delovanja srodni italijanskom fašizmu. Posebno se koristi kao sinonim sa izrazom nacizam a ne bi trebao.

Fašizam je ime dobio po pokretu koga je u Italiji osnovao Benito Mussolini i koji je bio na vlasti od 1922. do 1943 godine. Fašizam je poslužio kao inspiracija za mnoge druge pokrete u Evropi i svijetu prije drugog svjetskog rata, od kojih je najpoznatiji nacionalsocijalizam koji je vladao Njemačkom od 1933. do 1945. godine. Fašistički režimi i pokreti su se razlikovali od zemlje do zemlje, ali im je zajednička bilo stavljanje države iznad pojedinca i njegovih prava, politički sistem izgrađen oko jedne stranke i jednog vođe, te korporativni ekonomski sistem kome je cilj bio postići harmoniju između različitih društvenih klasa.

Fašizam se često opisuje kao ekstremni oblik nacionalizma, s obzirom da su većina država u kojima se pojavio bile nacionalne države. U višeetničkim sredinama se fašizam često manifestirao kroz etničku, rasnu i vjersku netoleranciju, čiji je krajnji izraz bio Holokaust. Prava pojedinca u fašizmu su skroz ukinuta, a nasilje je bilo institucionalizirano kao oruđe unutrašnje, pa i vanjske politike. Bila je dozvoljena samo jedna stranka, a sloboda štampe i izražavanja nisu postojale.

U nauci fašizam nije jednoznačno određen. Posebno istoričari naglašavaju razlike između pokreta u pojedinim državama i pojedinim vladajućim fašističkim porecima, osporavaju analitičku ispravnost pojma fašizam. Fašizam, nasuprot liberalističkom individualizmu i socijalističkom internacionalizmu, zagovara uspostavljanje zajednice kao uslova i oblika prevladavanja krize.

Zajednica je jedinstvena, organski raščlanjena država (italijanski fašizam) ili jedinstvo garantovano krvlju i zemljom (nemački fašizam). Jedinstvo zajednice je uslov socijalnog, političkog i ekonomskog preporoda. Borba je prirodni način opstanka čoveka. Jedinstvo nacije se uspostavlja krvnom čistotom iste. Sve razlike (kulturne, verske, političke i sl.) treba ukinuti jer one dovode u pitanje temelje zajedništva. Teror je legitimno sredstvo za uspostavljanje ujednačavanja.

Fašizam je nestao sa historijske scene s krajem drugog svjetskog rata, iako su i poslije nastajali režimi s određenim primjesama fašizma. Fašizam se danas uglavnom koristi kao pejorativan termin kojim se neki režim, institucija ili pojedinac opisuje kao neopravdano represivan.

Izraz fašizam

[uredi | uredi kod]

Izraz fašizam (ital. fascismo) su početkom 1920-ih popularizirali Mussolini i neohegelijanski filozof Giovanni Gentile. On dolazi od italijanske riječi fascio, koja doslovno znači "snop", a u prenesenom smislu "savez". Ta riječ potječe od latinske riječi fasces, koja je u Starom Rimu označavala snop pruća sa sjekirom koga su liktori koristili za izvršenje tjelesnih kazni za prijestupnike, odnosno kao simbol državne vlasti. Fašisti su preuzeli tu simboliku, naglašavajući nadmoć države nad pojedincem, ali i nužnost nacionalnog zajedništva, inzistirajući na alegoriji od snopu koji se ne može razbiti za razliku od jednog pruta. Fasces je kasnije preuzet i kao simbol fašističkog pokreta, koji se kao takav samodefinirao kroz organizaciju Fasci di combattimento (Borbeni savezi) i kroz Fašistički manifest.

Simboli

[uredi | uredi kod]

Fašizam svoje ime i simbole vodi iz kulture i tradicije Rimskog carstva. U Starom Rimu je postojao običaj da dok vojska maršira jedan vojnik nosi ispružen svežanj pruća (fascio) u koji je zabijena sekira. Inače, rimski liktori su takođe nosili taj svežanj. Značenje ovog simbola je sledeće: jedan prut/pojedinac je slab i beznačajan, ali ako je vezan u snop/zajednicu sa ostalim prutovima/pojedincima, onda snop/zajednica postaje nesalomiv. Takođe, snop je mnogo jači nego sam zbir prutova. Sekira u snopu takođe ima prilično jasno značenje. Ona deluje kao da ujedinjuje prutove u taj snop i ako neki od prutova/pojedinac „štrči“ odnosno ako je neki pojedinac „nepodoban“, sekira/državna vlast je tu da ga „potkrati"/eliminiše.

Često pozivanje na tradiciju Rimskog carstva srećemo i u fašizmu srodnoj ideologiji - nacizmu. Jedan takav primer je nacistički pozdrav sa desnom rukom podignutom pod uglom od 45°. Ovo je nekada bio rimski vojnički pozdrav (Rimljani su pri tom pozdravljali sa ave, a ne sa heil). Fasciniranost rimskom tradicijom među ideolozima totalitarnih ideologija može se donekle objasniti moću Rimskog carstva koju su fašizam i nacizam pokušali da evociraju, kao i snagom rimske države koju su oni pokušavali da dostignu.

Zajedničke karakteristike fašističkih pokreta

[uredi | uredi kod]

Postoji neslaganje između istoričara i akademika političkih nauka oko prirode fašizma. Neki akademici gledaju na fašizam kao društveno radikalni pokret sa ideološkom pozadinom u jakobincima Francuske revolucije, dok ga drugi smatraju ekstremnim oblikom konzervativizma koji se inspiriše u silovitom reakcionizmu 19. veka protiv ideja prosvetiteljstva. Jedni ga smatraju duboko iracionalnim, dok su drugi impresionirani racionalnošću sa kojom je služio materijalnim interesima onih koji su ga podržavali. Neki pokušavaju da objasne fašizam kao izraz iracionalne mržnje i frustracija, dok drugi stavljaju akcenat na racionalne načine iskorišćavanja mržnje i frustracija s ciljem dostizanja profesionalnih ili klasnih prednosti. Na kraju, dok jedni smatraju da je fašizam rezultat težnje za kulturološkom i nacionalnom regeneracijom preko stvaranja „novog čoveka“, drugi ga smatraju rekacijom na komunističku revoluciju s početka 20. veka, i insistiraju na društvenom sukobu između levičarskih i desničarskih ideja i shvatanja života.

Jedan od razloga neslaganja među akademicima je činjenica da su dva velika istorijska fašistička režima, Musolinijeva Italija i Hitlerova Nemačka, različiti u mnogim aspektima. U Italiji, antisemitizam je zvanično odbačen prije 1934. godine i tek 1938. Musolini prihvata i uvodi seriju antisemitskih mera u cilju jačanja vojnog savezništva sa Hitlerom. Takođe, mnogi akademici koji studiraju fašizam i fašističke pokrete u različitim državama, unose u svoje studije različite političke i kultorološke namere, koje kao posledicu imaju različit stepen važnosti koji pridaju jednom ili drugom aspektu fašističke ideologije i prakse. Sekularni liberali, na primer, insistiraju na religioznim korenima fašizma, nasuprot tome, rimokatolički akademici nalaze u njemu sekularne korene, a socijalistički konzervativci insistiraju na njegovim socijalističkim i populističkim aspektima, dok socijalni radikali nalaze u fašizmu apologiju kapitalizma i elitizma.

Zbog ovih i drugih razloga, ne postoji univerzalno prihvaćena definicija fašizma. Ipak, moguće je identifikovati veći broj opštih karakteristika koje su delili fašistički pokreti nastali u periodu od 1922 do 1945. godine.

Odnos prema marksizmu

[uredi | uredi kod]

Fašisti od samog početka nisu skrivali svoju mržnju prema marksistima bilo koje vrste. Obećavali su svojim sledbenicima odlučniju borbu protiv marksista, nego što su to činile partije koje su zagovarale ljudsko pravo na različitost mišljenja i ideja. Musolini je stekao reputaciju kao efikasan fašista kada je poslao divizije Crnokošuljaša, naoružanih do zuba, protiv italijasnkih radnika i seljaka u štrajku zbog niskih primanja između 1920. i 1921. godine.

Slavljenje mladosti kao kvaliteta fašističke ideologije

[uredi | uredi kod]

Fašisti su slavili mladost zbog fizičke snage i zbog idealizma mladih i njihove spremnosti na samožrtvovanje, odnosno kvaliteta koje po rečima mnogih fašističkih ideologa, ne poseduju sredovečni i stariji ljudi. Time su predstavili svoja ideološka stremljenja u generacijskim okvirima. Mladi Gebels je jednom izjavio: „Stariji neće da prihvate da uopšte postojimo. U krajnjem slučaju oni brane svoju moć i vlast. Ali jednog dana oni će pasti. Mladost mora pobediti.“ De Žovenel je opisao fašizam kao „revoluciju tela“ koja odražava stremljenje mladih ka disciplini, napornom radu, borbi i hrabrosti.

Pošto su koncetrisali svoju ideološku propagandu na mlade ljude, fašističke partije su imale mlađe članove od drugih desničarskih partija. Lideri nacističke partije, na primer, bili su relativno mladi, a mlađi oficiri nemačke vojske su brže pristupali nacističkoj partiji nego oni stariji. Primo de Rivera u Španiji, imao je samo 30 godina kada je osnovao falanhistički pokret i 1936. godine 60 do 70 procenata njegovih sledbenika imali su manje od 21 godinu.

Italijanski fašizam

[uredi | uredi kod]

Osnivač fašizma u Italiji bio je Benito Musolini. Fašistički odredi, stvoreni su 1919, a 1922. godine fašisti su, obučeni u crne uniforme, izvršili "Marš na Rim" i preuzeli vlast u Italiji. Zatim su za nekoliko godina ukinuli sve gradjanske i potiličke slobode i uspostavili diktaturu fašističke partije, jedine dozvoljene političke organizacije. Nacionalizam u Italiji je imao poseban oblik, jer je najvažnija ideološka kategorija bila država, a ne nacija, kao kasnije kod nacista u Njemačkoj.

Povezano

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
 1. Eatwell, Roger. Fascism: A History. University of Michigan. ISBN 978-0-7139-9147-5. 
 2. Griffin, Roger. The Nature of Fascism. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0312071325. 
 3. Paxton, Robert. The Anatomy of Fascism. Vintage Books. ISBN 978-1400033911. 
 4. Payne, Stanley. A History of Fascism, 1914-45. University of Wisconsin Press. ISBN 978-0299148744. 
 5. Nolte, Ernst. Three Faces of Fascism: Action Française, Italian Fascism and National Socialism. Holt, Rinehart and Winston. 
 6. Fritzsche, Peter. Rehearsals for Fascism: Populism and Political Mobilization in Weimar Germany. Oxford University Press. ISBN 978-0195057805. 
 7. „Collectivism”. Encyclopædia Britannica. 8. 1. 2008.. 
 8. Roger Griffin, The palingenetic core of generic fascist ideology Arhivirano 2004-07-29 na Wayback Machine-u, Poglavlje objavljeno u Alessandro Campi (ed.), Che cos'è il fascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche, Ideazione editrice, Roma, 2003. pp. 97–122. (Govori o fašizmu u smislu posmatranja međunarodnog socijalizma kao pretnje.)
 9. Chaurasia 2003: str. 87
 10. Welch 1999: str. 57

Literatura

[uredi | uredi kod]

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]


 1. Adolf Hitler, Mein Kampf, pp. 27–28
 2. Hawkins, Mike. Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945: Nature as Model and Nature as Threat. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 285.
 3. Griffin, Roger, "The 'Post-fascism' of the Alleanza Nazionale: a Case-study in Ideological Morphology" in Journal of Political Ideologies, Vol. 1, No. 2, 1996
 4. Vincent, Andrew. Modern Political Ideologies. 3rd edition. John Wiley & Sons, 2009. pp. 158–159.
 5. Vincent, Andrew. Modern Political Ideologies. 3rd edition. John Wiley & Sons, 2009. p. 160.
 6. Survivors of war camp lament Italy's amnesia, 2003, International Herald Tribune
 7. Doordan, Dennis P (1995). In the Shadow of the Fasces: Political Design in Fascist Italy. The MIT Press. ISBN 0-299-14874-2. 
 8. Mussolini, Benito. 1935. Fascism: Doctrine and Institutions. Rome: Ardita Publishers. p 14.
 9. Gregor. Mussolini's Intellectuals: Fascist Social and Political Thought, Princeton University Press, 2005 ISBN 0-691-12009-9 p. 4
 10. 10,0 10,1 Griffiths, Richard (2000). An Intelligent Person's Guide to Fascism. Duckworth. ISBN 0-7156-2918-2. 
 11. Sternhell, Zeev, "Crisis of Fin-de-siècle Thought" in Griffin, Roger, ed., International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus (London and New York, 1998) p. 169.
 12. Schnapp, Jeffrey Thompson, Olivia E. Sears and Maria G. Stampino, A Primer of Italian Fascism (University of Nebraska Press, 2000) p. 57, "We are free to believe that this is the century of authority, a century tending to the 'right,' a fascist century,"
 13. "Goebbels on National-Socialism, Bolshevism and Democracy, Documents on International Affairs, vol. II, 1938, pp. 17–19. Accessed from the Jewish Virtual Library on February 5, 2009. JewishVirtualLibrary.org Joseph Goebbels describes the Nazis as being allied with countries which had "authoritarian nationalist" ideology and conception of the state.
 14. Paul O'Brien. Mussolini in the First World War: The Journalist, The Soldier, The Fascist. p. 52.
 15. Horst, Junginger, The Study of Religion Under the Impact of Fascism vol. 117 of Numen Book Series (BRILL, 2008) p. 273.
 16. Ian Kershaw. Hitler, 1889–1936: hubris. New York, New York, US; London, England, UK: W. W. Norton & Company, 2000. p. 182.
 17. Knight, Patricia, Mussolini and Fascism, p. 72, Routledge, 2003.
 18. Stanislao G. Pugliese. Fascism, anti-fascism, and the resistance in Italy: 1919 to the present. Oxford, England, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004. 43–44.
 19. Stanislao G. Pugliese. Fascism, anti-fascism, and the resistance in Italy: 1919 to the present. Oxford, England, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004. pp. 43–44.
 20. MacGregor Knox. Mussolini Unleashed, 1939–1941: Politics and Strategy in Italy's Last War. pp. 63–64.
 21. MacGregor Knox. Mussolini Unleashed, 1939–1941: Politics and Strategy in Italy's Last War. p. 63.
 22. Kitchen, Martin, A History of Modern Germany, 1800–2000 (Malden, Massaschussetts, USA; Oxford, England, UK; Carlton, Victoria, Australia: Blackwell Publishing, Inc., 2006),p. 205.
 23. Borsella, Cristogianni and Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative (Wellesley, Massachusetts: Branden Books, 2007) p. 76.
 24. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 69.
 25. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. pp. 69–70.
 26. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 70.
 27. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 73.
 28. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 75.
 29. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 72.
 30. Cristogianni Borsella, Adolph Caso. Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Wellesley, Massachusetts, US: Branden Books, 2007. p. 76.
 31. Matthew Lange. Antisemitic anticapitalism in German culture from 1850 to 1933. University of Wisconsin-Madison, 2006. p. 224.
 32. Matthews, Claudio. Fascism Is Not Dead ..., Nation's Business, 1946.
 33. Mussolini, Benito; Schnapp, Jeffery Thompson (ed.); Sears, Olivia E. (ed.); Stampino, Maria G. (ed.). "Address to the National Corporative Council (14 November 1933) and Senate Speech on the Bill Establishing the Corporations (abridged; 13 January 1934)". A Primer of Italian Fascism. (University of Nebraska Press, 2000) pp. 158–159.
 34. Blinkhorn, Martin, Mussolini and Fascist Italy. 2nd ed. (New York: Routledge, 2003) p. 9.
 35. McDonald (1999) p. 27.
 36. Hoover, J. Edgar. Testimony before the House Un-American Activities Committee, 1947.
 37. Neocleous, Mark, Fascism (Minneapolis, MN: Minnesota University Press, 1997) pp. 21–22.
 38. Neocleous, Mark. Fascism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. p. 47.
 39. Neocleous, Mark. Fascism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. p. 49.
 40. Mark Antliff. Avant-garde fascism: the mobilization of myth, art, and culture in France, 1909–1939. Duke University Press, 2007. p. 75.
 41. Mark Antliff. Avant-garde fascism: the mobilization of myth, art, and culture in France, 1909–1939. Duke University Press, 2007. pp. 75–81.
 42. Mark Antliff. Avant-garde fascism: the mobilization of myth, art, and culture in France, 1909–1939. Duke University Press, 2007. p. 81.
 43. Mark Antliff. Avant-garde fascism: the mobilization of myth, art, and culture in France, 1909–1939. Duke University Press, 2007. p. 77.
 44. Mark Antliff. Avant-garde fascism: the mobilization of myth, art, and culture in France, 1909–1939. Duke University Press, 2007. p. 82.
 45. Zafirovski, Milan (2008). Modern Free Society and Its Nemesis: Liberty Versus Conservatism in the New Millennium. Lexington Books. str. 137–138. 
 46. Allen, Ann Taylor, Review of Dagmar Herzog, Sex after Fascism: Memory and Morality in Twentieth-Century Germany H-German, H-Net Reviews, January 2006
 47. Douglas R. Holmes. Integral Europe: fast-capitalism, multiculturalism, neofascism. Princeton, New Jersey, US: Princeton University Press, 2000. p. 60.
 48. Anthony L. Cardoza. Benito Mussolini: the first fascist. Pearson Longman, 2006 p. 109.
 49. McDonald, Harmish, Mussolini and Italian Fascism (Nelson Thornes, 1999) p. 27.
 50. Patricia Knight, Mussolini and Fascism, Routledge (UK), ISBN 0-415-27921-6, p. 65
 51. Benito Mussolini, Richard Washburn Child, Max Ascoli, Richard Lamb. My rise and fall. Da Capo Press, 1998. p. 26.
 52. 52,0 52,1 David Carroll. French Literary Fascism: Nationalism, Anti-Semitism, and the Ideology of Culture. p. 92.
 53. Gentile, Emilio, The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism, and Fascism (Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 2003) p. 6.
 54. Oliver Zimmer, Nationalism in Europe, 1890–1940 (London, Palgrave, 2003), chapter 4, pp. 80–107.
 55. Volovici, Nationalist Ideology, p. 98, citing N. Cainic, Ortodoxie şi etnocraţie, pp. 162–164.
 56. Griffin, Roger (1991). The Nature of Fascism. Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-07132-9. 
 57. James A. Gregor, The Search for Neofascism: The Use and Abuse of Social Science, Cambridge University Press, 2006, p. 7
 58. Miranda Carter. George, Nicholas and Wilhelm: Three Royal Cousins and the Road to World War I. Borzoi Book, 2009. p. 420.
 59. 59,0 59,1 Neocleous, Mark, Fascism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997) p. 54. Greška u referenci: Nevaljana oznaka <ref>; naziv "nm54" je zadan više puta s različitim sadržajem
 60. Oliver H. Woshinsky. Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior. Oxon, England, UK; New York, New York, USA: Routledge, 2008. p. 156.
 61. de Grazia, Victoria. The Culture of Consent: Mass Organizations of Leisure in Fascist Italy. Cambridge, 1981.
 62. „George Orwell: 'What is Fascism?'”. Orwell.ru. 8 January 2008. 
 63. „Fascism”. Oxford English Dictionary. Oxford Dictionaries Online. Arhivirano iz originala na datum 2013-12-12. Pristupljeno 18 May 2011. 
 64. Passmore, Kevin (2002). Fascism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 0-19-280155-4. 
 65. Kevin Passmore, Women, Gender and Fascism in Europe, p. 116
 66. Kevin Passmore Women, Gender and Fascism, p. 16
 67. Pauley, 2003. 117–119.
 68. Pauley, pp. 113–114
 69. Pauley, p. 113
 70. Pauley. 2003. pp. 72, 84.
 71. Pauley. 2003. p. 85.
 72. Pauley. 2003. p. 86.
 73. Payne, Stanley (1995). A History of Fascism, 1914–45. University of Wisconsin Press. ISBN 0-299-14874-2. 
 74. Effie G. H. Pedaliu (2004) Britain and the 'Hand-over' of Italian War Criminals to Yugoslavia, 1945–48.(JStor.org preview), Journal of Contemporary History. Vol. 39, No. 4, Special Issue: Collective Memory, pp. 503–529
 75. „Persecution of Homosexuals in the Third Reich”. Ushmm.org. Pristupljeno 2010-06-04. 
 76. Peter Neville. Mussolini. Oxon, England, UK; New York, New York, USA: Routledge, 2004. p. 36.
 77. Gregor, A. James (2002). Phoenix: Fascism in Our Time. Transaction Publishers. ISBN 0-7658-0855-2. 
 78. Philip Morgan, Fascism in Europe, 1919–1945, Taylor & Francis, 2003, p. 168. ISBN 0-415-16943-7
 79. David Baker, "The political economy of fascism: Myth or reality, or myth and reality?", New Political Economy, Volume 11, Issue 2 June 2006 , pp. 227–250.
 80. Renton, David. Fascism: Theory and Practice, p. 21, London: Pluto Press, 1999.
 81. Payne, Stanley G. A History of Fascism, 1914–1945. Routledge, 1996. pp. 485–486.
 82. Bollas, Christopher, Being a Character: Psychoanalysis and Self-Experience (Routledge, 1993) ISBN 978-0-415-08815-2, p. 205.
 83. Jens Rydgren. Movements of exclusion: radical right-wing populism in the Western world. Hauppauge, New York, USA: Nova Publishers, 2005. p. 6.
 84. McLaren, Angus, Twentieth-Century Sexuality p. 139 Blackwell Publishing 1999
 85. Schachter, Gustav; Engelbourg, Saul. 2005. Cultural Continuity In Advanced Economies: Britain And The U.S. Versus Continental Europe. Published by Ashgate Publishing, Ltd. p. 302.
 86. Quarantotto, Claudio. Tutti Fascisti, 1976.
 87. Proctor, Robert E. (1989). Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. str. 366. ISBN 0-674-74578-7. OCLC 20760638. »This emendation allowed abortion only if the woman granted permission, and only if the fetus was not old enough to survive outside the womb. It is unclear if either of these qualifications was enforced.« 
 88. Proctor, Robert E. (1989). Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. str. 122–123. ISBN 0-674-74578-7. OCLC 20760638. »Abortion, in other words, could be allowed if it was in the interest of racial hygiene ... the Nazis did allow (and in some cases even required) abortions for women deemed racially inferior ... On November 10, 1938, a Luneberg court declared abortion legal for Jews.« 
 89. Robert Eccleshall, Vincent Geoghegan, Richard Jay, Michael Kenny, Iain Mackenzie, Rick Wilford. Political Ideologies: an introduction. 2nd ed. Routledge, 1994. p. 208.
 90. Richard Allen Epstein, Principles for a Free Society: Reconciling Individual Liberty With the Common Good, De Capo Press 2002, p. 168
 91. Rimlinger, G.V. "Social Policy Under German Fascism" in Stagnation and Renewal in Social Policy: The Rise and Fall of Policy Regimes by Martin Rein, Gosta Esping-Andersen, and Lee Rainwater, p. 61, M.E. Sharpe, 1987.
 92. Alessandra Kersevan 2008: (Editor) Foibe – Revisionismo di stato e amnesie della repubblica. Kappa Vu. Udine.
 93. Sternhell, Zeev, Mario Sznajder and Maia Ashéri, The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution (Princeton University Press, 1994) p. 32.
 94. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution. Princeton, New Jersey, US: Princeton University Press, 1994. p. 82.
 95. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. pp. 173, 175.
 96. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 214.
 97. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 178.
 98. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 186.
 99. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 187.
 100. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 190.
 101. Roger Griffin, Matthew Feldman. Fascism: The nature of fascism. Routledge, 2004. p. 231.
 102. Robert O. Paxton. The Anatomy of Fascism. New York, New York, US; Toronto, Ontario, Canada: Random House, Inc., 2005 p. 87.
 103. Robert O. Paxton. The Anatomy of Fascism. New York, New York, US; Toronto, Ontario, Canada: Random House, Inc., 2005 p. 88.
 104. Robert O. Paxton. The Anatomy of Fascism. New York, New York, US; Toronto, Ontario, Canada: Random House, Inc., 2005 p. 90.
 105. Hunt, Lynn, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-chia Hsia, and Bonnie G. Smith. The Making of the West: Peoples and Cultures. 2nd ed. Vol. C. Boston: Bedford St. Martins, 2005. p. 1064.
 106. Mosse, G: "Toward a General Theory of Fascism", Fascism, ed. Griffin (Routeledge) 2003
 107. Griffin, Roger and Matthew Feldman, eds., Fascism: Fascism and Culture (London and New York: Routledge, 2004) p. 185.
 108. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. pp. 23–24.
 109. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. p. 24.
 110. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. p. 29.
 111. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. pp. 24–25.
 112. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. p. 25.
 113. Peter Davies, Derek Lynch. The Routledge companion to fascism and the far right. London, England, UK; New York, New York, USA: Routledge. p. 94.
 114. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 115.
 115. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. pp. 119–120.
 116. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital Printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 270.
 117. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital Printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. pp. 282–288.
 118. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital Printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 145.
 119. Stanley G. Payne, A History of Fascism: 1914–1945, London: Routledge, 2001, pp. 341–342.
 120. Durham, Martin, Women and Fascism (Routledge, 1998) p. 15.
 121. The Routledge Companion to Fascism and the Far Right (2002) by Peter Jonathan Davies and Derek Lynch, Routledge (UK), ISBN 0-415-21494-7 p. 143.
 122. Payne, Stanley (1996). A History of Fascism. Routledge. ISBN 1-85728-595-6 p.10
 123. Peter Davies, Derek Lynch. The Routledge Companion to Fascism and the Far Right. Routledge, 2002. p. 103
 124. Salvemini. p. 134.
 125. Salvemini, Gaetano.Under the Axe of Fascism. READ BOOKS, 2006. p. 134.
 126. Griffin, Roger (ed). 1995. "The Legal Basis of the Total State" – by Carl Schmitt. Fascism. New York: Oxford University Press. p. 72.
 127. Griffin, Roger (ed). 1995. "The Need for a Totalitarian Japan" – by Nakano Seigo. Fascism. New York: Oxford University Press. p. 239.
 128. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 110.
 129. Payne, Stanley G. A History of Fascism, 1914–1945. (Oxon, England, UK: Routledge, 2001) p. 112.
 130. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 113.
 131. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 114.
 132. Postone, Moishe. 1986. "Anti-Semitism and National Socialism." Germans and Jews Since the Holocaust: The Changing Situation in West Germany, ed. Anson Rabinbach and Jack Zipes. New York: Homes & Meier.
 133. Turner, Stephen P., Käsler, Dirk: Sociology Responds to Fascism, Routledge. 2004, p. 222
 134. "Barres and Fascism" by Robert Soucy, French Historical Studies , Vol. 5, No. 1 (Spring, 1967), pp. 67–97. Duke University Press. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/285867. pp. 87–90
 135. Stackelberg, Roderick Hitler's Germany, Routeledge, 1999, pp. 3–5.
 136. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 2005. p. 46.
 137. Stanley G. Payne. A history of fascism, 1914–1945. Digital printing edition. Oxon, England, UK: Routledge, 1995, 2005. p. 517.
 138. Sternhell, Zeev, Mario Sznajder and Maia Ashéri, The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution (Princeton University Press, 1994) p. 78.
 139. Sternhell, Zeev, "Crisis of Fin-de-siècle Thought" in Griffin, Roger, ed., International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus (London and New York, 1998) p. 170.
 140. Stuart Joseph Woolf. European fascism. Weidenfeld and Nicolson, 1970. p. 282.
 141. Gori, Gigliola. Italian Fascism and the Female Body: Sport, Submissive Women and Strong Mothers (Routledge, 2004) pp. 144–145.
 142. Friedlander, Henry (1995). The origins of Nazi genocide: from euthanasia to the final solution. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press. str. 30. ISBN 0-8078-4675-9. OCLC 60191622. 
 143. Davies, Peter; Derek Lynch (2002). The Routledge companion to fascism and the far right. Psychology Press. str. 126–127. 
 144. Rohkrämer, Thomas, "A Single Communal Faith?: the German Right from Conservatism to National Socialism", Monographs in German History. Volume 20 (Berghahn Books, 2007), p. 130
 145. Pauley, Bruce F. (2003). Hitler, Stalin, and Mussolini: Totalitarianism in the Twentieth Century Italy. Wheeling: Harlan Davidson, Inc. Pauley. str. 117. 
 146. Tracy H. Koon. Believe, obey, fight: political socialization of youth in fascist Italy, 1922–1943. University of North Carolina Press, 1985. p. 6.
 147. Curtis, Michel (1971). People and Politics in the Middle East. Transaction Publishers. ISBN 0-87855-500-5. pp. 132–138.
 148. Roger Griffin. Fascism. Oxford, England, UK: Oxford University Press, 1995. pp. 8, 307.
 149. Hawkins, Mike. Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945: Nature as Model and Nature as Threat. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 285. "Conflict is in fact the basic law of life in all social organisms, as it is of all biological ones; societies are formed, gain strength, and move forwards through conflict; the healthiest and most vital of them assert themselves against the weakest ans less well adapted through conflict; the natural evolution of nations and races takes place through conflict." Alfredo Rocco, Italian Fascist.
 150. Donald Bloxham, A. Dirk Moses. The Oxford Handbook of Genocide Studies. Oxford, England, UK: Oxford University Press, 2010. p. 358.
 151. Davide Rodogno. Fascism's European empire. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 2006 p. 47.
 152. MacGregor Knox. Mussolini unleashed, 1939–1941: Politics and Strategy in Fascist Italy's Last War. Edition of 1999. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 1999. pp. 122–123.
 153. MacGregor Knox. Mussolini unleashed, 1939–1941: Politics and Strategy in Fascist Italy's Last War. Edition of 1999. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 1999. pp. 122–127.
 154. Griffin, Roger (ed). Fascism. Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-289249-5. p. 44.
 155. Griffin, Roger (ed). Fascism. Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-289249-5. p. 183.
 156. Griffin, Roger (ed). Fascism. Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-289249-5. p. 236.
 157. Griffin, Roger (ed.). Fascism. Oxford University Press, 1995. p. 59.
 158. Hawkins, Mike. Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945: Nature as Model and Nature as Threat. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. pp. 282, 284.
 159. De Grazia, Victoria. 2002. How Fascism Ruled Women: Italy, 1922–1945. University of California Press. p. 55.
 160. Mann, Michael. Fascists (Cambridge University Press, 2004) p. 101.
 161. Hau, Michael, Sex after Fascism: Memory and Morality in Twentieth-Century Germany (review) Modernism/modernity – Volume 14, Number 2, April 2007, pp. 378–380, (The Johns Hopkins University Press)
 162. Lancaster, Roger N., The Trouble of Nature: Sex in Science and Popular Culture (University of California Press) p. 10.
 163. LaMar Cecil. Wilhelm II: Emperor and Exile, 1900–1941. University of North Carolina Press, 1996. p. 448.
 164. Frank Bealey & others. Elements of Political Science. Edinburgh University Press, 1999, p. 202
 165. Tibor Ivan Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe, Cambridge University Press, 2005, p. 93
 166. http://varldenshistoria.se/stine-overbye/fascismen-borjar-gro
 167. Laqueuer, Walter (1997). Fascism: Past, Present, Future. Oxford University Press. str. 223. ISBN 0-19-511793-X. 
 168. Rory, Carroll. Italy's bloody secret. The Guardian. (Archived by WebCite®), The Guardian, London, UK, June 25, 2003
 169. New World, Websters (2005). Webster's II New College Dictionary. Houghton Mifflin Reference Books. ISBN 0-618-39601-2. 
 170. William Outhwaite. The Blackwell dictionary of modern social thought. Wiley-Blackwell, 2006. p. 442.
 171. Tierney, Helen (1999). Women's studies encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group. str. 589. ISBN 0-313-31072-6. OCLC 38504469. »In 1939, it was announced that Jewish women could seek abortions, but non-Jewish women could not.« 
 172. Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany
 173. Sternhell, Zeev, "Crisis of Fin-de-siècle Thought" in Griffin, Roger, ed., International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus (London and New York, 1998) p. 171.
 174. Sternhell, Zeev, Mario Sznajder and Maia Ashéri, The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution (Princeton University Press, 1994) p. 161.
 175. Sternhell, Zeev, Mario Sznajder and Maia Ashéri, The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution (Princeton University Press, 1994) p. 163.
 176. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 175.
 177. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 189.
 178. Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri. The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution. Princeton University Press, 1994. p. 193.