Politička stranka

Izvor: Wikipedia

Politička stranka ili politička partija je društvena organizacija koja za cilj ima sprovođenje određene državne politike, temeljene na određenoj ideologiji ili ekonomskim interesima.

Političke stranke su postojale i u najranijim periodima historije, ali su svoj moderni oblik dobile tek stvaranjem institucija moderne demokracije, nakon čega se često opisuju kao najbolji mogući način za zastupanje pojedinačnih interesa u državi.

Političke stranke se dijele po cijelom nizu kriterija, od kojih je najpoznatiji onaj ideološki po kome se dijele na stranke ljevice, centra i desnice. Političke stranke se mogu dijeliti i po tome da li djeluju legalno ili ilegalno. Mogu se dijeliti i po načinu organizacije i koheziji, pri čemu je primjetna razlika između evropskih stranaka temeljenih na precizno određenoj ideologiji ili zastupanju određenih društvenih slojeva i američkih stranaka koje predstavljaju labave koalicije često suprotstavljenih interesnih grupacija.

Kada je neka politička stranka dominira političkim životom, odnosno drži vlast u nekoj državi, naziva se vladajućom strankom.

Po broju relevantnih stranaka se politički sistemi mogu dijeliti na nestranačke, jednostranačke i višestranačke. Nestranački sistemi su obično karakteristika diktatura, dok su jednostranački sistemi jedna od karakteristika totalitarnih sistema kao što su fašizam i komunizam, mada se mogu razviti i u demokracijama. Višestranački sistemi se dalje mogu dijeliti na dvostranačke (uglavnom u anglosaksonskim zemljama) u kojima postoje samo dvije relevantne stranke, te sisteme (uglavnom u kontinentalnoj Evropi) gdje postoji tri ili više relevantnih stranaka koji sastavljaju vladajuće koalicije.

Svaka politička partija mora da ima:

  • Statut,
  • Politički program,
  • Ideologija političke stranke.

Statut je formalni akt kojim se uredjuju unutarnji odnosi medju članovima stranke, njihova prava i obaveze i iz kojeg proizilazi sama forma stranke

Politički program je konkretizacija ideologije i obrazloženje neposrednih političkih ciljeva za koje se stranka zalaže i bori, kao i sredstva i metode njenog polizičkog delovanja.

Vanjski linkovi[uredi - уреди]