Zakon očuvanja energije

Izvor: Wikipedia

Postoje razni oblici energije, toplinska (energija izgaranja, solarna), kinetička (strujanje vjetra, vodenih tokova, plima i oseka - primjeri su kinetičke energije iskoristive za dobivanje električne energije), mehanička, itd.

Aksiom današnje fizike glasi:

Energija zatvorenog sustava ne može nestati niti iz ničega nastatati, energija može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi, i ona je konstantna.