Daniel Bernoulli

Izvor: Wikipedia
Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli (Gröningen, 8.2. 1700. - Basel, 17.3. 1782.), švicarski matematičar i fizičar

Jedan je od osnivača hidrodinamike. Teoretski i praktično rješavao je pitanja brzine, tlakova, ravnoteže i reakcije tekućina. Potaknuo je pitanje pogona broda s pomoću reakcije vode. Utvrdio je utjecaj statičkog stabiliteta na ljuljanje i valjanje broda. Napisao je djelo "Hidrodinamika"