Spisak predsednika vlada Jugoslavije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Spisak predsednika vlada Jugoslavije navodi osobe koji su bili šefovi vlade savezne države, koja se uglavnom zvala Jugoslavija. Zvanični, ustavni, naziv premijera je mogao biti Predsednik Ministarskog saveta do 1945. (kraljevina), Predsednik Vlade do 1953., Predsednik Saveznog izvršnog veća do 1992.; Predsednik savezne vlade ili Predsednik vlade SRJ do 2003. (SRJ) i Predsedavajući Saveta ministara do 2006 (SCG).

Monarhistička jugoslovenska država 1918-45[uredi | uredi kod]

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-29.[uredi | uredi kod]

Kraljevina SHS/Jugoslavija

Kraljevina SHS je nastala ujedinjenjem Kraljevine Srbije i Države Slovenaca, Hrvata i Srba 1. dec/pros. 1918. Nekoliko dana pre toga o istom se izjasnila skupština u Crnoj Gori, a takođe i u Vojvodini. Takođe pogledati i Spisak šefova države Jugoslavije, jer kralj je imao i izvršnu ("upravnu") vlast. Data je i stranka kojoj je premijer pripadao (mada je vlada mogla biti koaliciona). Pošto je i kralj imao izvršnu vlast, pogledati i njih.

Kraljevina Jugoslavija 1929-45[uredi | uredi kod]

Nakon uvođenja diktature, od 3. oktobra/listopada 1929., promenjen je naziv Kraljevini SHS u Kraljevina Jugoslavija i uvedena podela na 9 banovina umesto 33 oblasti (v. integralno jugoslovenstvo).

Okupirana Jugoslavija 1941-45[uredi | uredi kod]

Na vojni puč od 27. marta, Nemačka i saveznici su odgovorili napadom 6. aprila i brzim porazom jugoslovenske vojske. Kralj i vlada su otišli u izgnanstvo u London. Vlada je međunarodno priznavana do 1945.

Za to vreme, partizani su 1942. formirali Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), koje je imalo zakonodavna i izvršna ovlašćenja i koje je na svom drugom zasedanju u Jajcu, 30. nov/list. 1943. (zasedalo se u noći 29/30.11.), formiralo Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) kao najviši organ vlasti, sa poverenicima za razne oblasti. Za predsednika NKOJ-a i poverenika za narodnu odbranu je imenovan Josip Broz Tito.

Na osnovu Sporazuma Tito-Šubašić (odn. NKOJ-a i Kraljevske jugoslovenske vlade) formirana je privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije, na čelu sa Titom:

Druga Jugoslavija, FNRJ i SFRJ, 1945-91[uredi | uredi kod]

FNRJ/SFRJ

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ) proglašena je 29. nov/stud. 1945. Prema Ustavnom zakonu od 13. jan/sij. 1953., naziv Vlada je zamenjen sa Savezno izvršno veće (SIV). FNRJ je aprila/travnja 1963., u skladu s novim Ustavom, preimenovana u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). Monopol na vlast je do 1990. imala Komunistička partija Jugoslavije (KPJ, 1952. preimenovana u Savez komunista Jugoslavije (SKJ).

Savezna Republika Jugoslavija 1992-2003[uredi | uredi kod]

SRJ/SCG

Srbija i Crna Gora su 27. aprila 1992. formirali Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odlučujući uticaj do oktobra 2000. imao je Slobodan Milošević.

Državna Zajednica Srbija i Crna Gora 2003-06[uredi | uredi kod]

DZSCG je formirana 4. feb. 2003. kao prelazno rešenje, usled crnogorskih zahteva za osamostaljenjem. Njen predsednik je istovremeno bio i premijer (tj. Predsedavajući Saveta ministara). Prestala je da postoji proglašenjem nezavisnosti Crne Gore 3. juna 2006.

Takođe pogledati[uredi | uredi kod]

Spoljne veze[uredi | uredi kod]