Cezijum

Izvor: Wikipedia
Cs - Ba
 
Rh
Cs
Fr  
 
 
Cs-TableImage.png
Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Cezijum, Cs, 55
Pripadnost skupu alkalnih metala
grupa, perioda IA, 6,
gustina, tvrdoća 1879 kg/m3, 0,2
Boja srebrnobela
80 px
Osobine atoma
atomska masa 132,90545 u
atomski radijus 260 (298) pm
kovalentni radijus 225 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]6s1
e- na energetskim nivooma 2, 8, 18, 18, 8, 1
oksidacioni broj 1
Osobine oksida jako bazni
kristalna struktura regularna prostorno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 301,59 K
(28,44 °C)
temperatura ključanja 944 K
(671 °C)
molska zapremina 70,94×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 67,74 kJ/mol
toplota topljenja 2,092 kJ/mol
pritisak zasićene pare 2500 Pa
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 0,79 (Pauling)
0,86 (Alred)
specifična toplota 240 J/(kg*K)
specifična provodljivost 4,89×106 S/m
toplotna provodljivost 35,9 W/(m*K)
I energija jonizacije 375,7 kJ/mol
II energija jonizacije 2234,3 kJ/mol
III energija jonizacije 3400 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
133Cs 100% stabilni izotor sa 78 neutrona
134Cs (veš.) 2,0648 godina z.e. 1,229 134Xe
β- 2,059 134Ba
135Cs (veš.) 2,3×106 godina β- 0,269 135Ba
137Cs (veš.) 30,07 godina β- 1,176 137Ba
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona
Datoteka:Polucit (mineral cezijuma).jpg
polucit - najpoznatiji cezijumov mineral

Cezijum (Cs, latinski - caesium) - alkalni metal IA grupe. Ime potiče od latinske reči plavičasto.

Mineral cezijuma je polucit (CsAlSi2O6).

Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 3 ppm (eng. parts per million). Gori plavo-ljubicastim plamenom.

Vidi još[uredi - уреди]