Mosova skala

Izvor: Wikipedia

Tvrdoću po Mosovoj skali smislio je nemački mineralog Friedrich Mohs 1812. godine. To je skala od deset stepeni, pri čemu tvrdoća posebnih minerala nije složena proporcijalno po tvrdoći. To je jedna od orijentacionih skala, a kalasifikacija se zasniva na tome da ako ispitivani mineral može da ogrebe površinu uzorka, biće klasifikovan njegovom tvrdoćom. Na primer ako mineral koji se ispituje može da ogrebe površinu kvarca a i kvarc može njega onda će imati kvarcovu tvrdoću. Minerali su poređani od najmekšeg do najtvrđeg. Ukoliko mineral koji ispitujemo može da zagrebe kvarc, a ovaj ne može ispitivani mineral onda će njegova tvrdoća biti najmanje 7,5 (upoređivanje sa topazom određuje da li je veća).

Minerali na kojima se ispituje su:

  1. talk
  2. kamena so, gips
  3. kalcit
  4. fluorit
  5. apatit
  6. feldspat
  7. kvarc
  8. topaz
  9. korund
  10. dijamant