Toplina

Izvor: Wikipedia
Merge-arrows.svg   
Predloženo je da se ovaj članak spoji s člankom Toplota.
171879main LimbFlareJan12 lg.jpg

Toplina je energija koja prelazi sa jednog tijela na drugo zbog postojanja razlike u temperaturi. Kada se temperature izjednače, toplina je jednaka nuli. Toplina je vezana isključivo za prijelaz, pa je ona procesna veličina. Toplina je dio unutarnje energije tijela koja prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature.

Toplina se označava sa Q, a SI jedinica topline je džul (J).

Formula za izračunavanje jest:

Q = m \times\ c \times\Delta t\,

m masa tijela u kilogramima
Δt razlika temperature u Kelvinima
c specifični toplinski kapacitet tvari izražen u džulu po kilogram kelvinu J/kg K

Formulu riječima možemo iskazati: Toplina je umnožak mase, razlike u temperaturi i specifičnog toplinskog kapaciteta tvari.

Toplina spontano prelazi sa toplijeg tijela na hladnije.

\Delta Q>0 ako je toplina predana sustavu

\Delta Q<0 ako je sustav toplinu predao okolini

Toplina se prenosi kondukcijom, konvekcijom i zračenjem.


Physics template.svg Nedovršeni članak Toplina koji govori o fizici je u začetku. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.