Brzina svjetlosti

Izvor: Wikipedia

Brzina svjetlosti u vakuumu iznosi 3*10 8 m/s, točnije 299,792,458 kilometara u sekundi.

U nekom drugom mediju (plinu, tekućini ili svjetlopropusnoj krutini - staklo) brzina svjetlosti je manja od brzine u vakuumu. Brzina svjetlosti jedan je od važnijih fizikalnih pojmova Teorije relativnosti.