Antitelo

Izvor: Wikipedia
Datoteka:Imunoglobulini.jpg
Elektroforeza imunoglobulina

Antitelo je drugi naziv za Imunoglobulin, prema međunarodnoj konvenciji obeležavaju se sa Ig, je sastavni deo imuniteta. Antitelo, odnosno imunoglobulin je glikoprotein koji se proizvodi kao rezultat stimulansa antigena. Antitela su prisutna u krvi, limfnom sistemu, tkivima, kao i membranama sluzokože. Kada se glikoproteini elektroforezom analiziraju na osnovu njihovog naelektrisanja, dobijamo sledeći rezultat: postojanje pet vrsta molekula imunoglobulina →

  • albumin,
  • alfa-1 globulin,
  • alfa-2 globulin,
  • beta globulin i
  • gama globulin.

Kao što možemo da vidimo na grafikonu, gama globulin je najširi i razlog tome je što se gama globulin sastoji od pet podklasa imunoglobulina, koji su najaktivniji u imunom sistemu: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Ovi imunoglobulini se razlikuju među sobom na osnovu molekularne težine, strukture, naelektrisanja, sekvenca amino kiselina i ugljenik hidrata.

Struktura imunoglobulina[uredi - уреди]

Datoteka:Antitelo.jpg
Struktura Antitela

Većina antitela imaju po dva regiona koji služe za nadovezivanje antigena, pa se prema tome zovu bivalentna antitela (valentnost u ovom slučaju označava broj regiona na koje antigeni mogu da se nadovežu).

Svi imunoglobulini imaju u osnovi istu strukturu koja se sastoji od četiri polipeptidna lanca, koji su međusobom povezani sulfidnim vezama (na slici obeleženi sa -S-). Četiri lanca su formirana u obliku fleksibilnog slova Y. Strukturni deo, koji je na slici obojen plavom boje, naziva se kristalizacioni fragmenat i to je deo antitela pomoću kojeg se anitelo vezuje za ćeliju.