Stjepan Funarić

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
STJEPAN FUNARIĆ
Pošalji fotografiju
Datum rođenja 7. april 1921.
Mesto rođenja Slobodnica, kod Sl. Broda,
Flag of Kraljevina Jugoslavija Kraljevina SHS
Datum smrti 26. avgust 1979. (58 god.)
Mesto smrti Beograd, SR Srbija,
Flag of Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFR Jugoslavija
Profesija pravnik

Član KPJ od 1940.
Učešće u ratovima Narodnooslobodilačka borba
Služba NOV i PO Jugoslavije
Čin pukovnik JNA

Narodni heroj od 27. novembra 1953.
Odlikovanja
Orden narodnog heroja
Orden zasluga za narod sa zlatnim vencem
Orden bratstva i jedinsta
Orden za vojne zasluge
Orden za hrabrost
Orden partizanske zvezde
Orden partizanske zvezde
Partizanska spomenica 1941.

Stjepan Funarić Jota (19211979), pravnik, učesnik Narodnooslobodilačke borbe, društveno-politički radnik SFR Jugoslavije i narodni heroj Jugoslavije.

Biografija[uredi - уреди | uredi izvor]

Rođen je 7. aprila 1921. godine u Slobodnici kod Slavonskog Broda, u radničkoj porodici. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a gimnaziju u Slavonskom Brodu 1940. godine. U gimnaziji se povezao sa marksistički orijentisanim đacima. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije postao je školske godine 1935./'36. U Funarićevoj kući tada je bila smeštena tehnika Okružnog komiteta KPH Slavonski Brod. Po završetku gimnazije 1940., primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije, a na jesen 1940. upisao se na Pravni fakultet u Zagrebu.

Pred rat, Funarić je ostao aktivan u partijskom radu u okolici Slavonskog Broda, a posebno u tehnici Okružnog komiteta. Učestvovao je na Okružnoj partijskoj konferenciji za Slavonski Brod, održanoj 22. juna 1941. godine nedaleko od Broda, kojoj je prisustvovao i sekretar Centralnog komiteta KPH, Rade Končar, a koji je dao direktive za daljnje jačanje partijske organizacije. U izvršenju takvih direktiva, Funarić je učestvovao u prvim diverzantskim akcijama kod Broda, u miniranju železničke pruge ZagrebBeograd, te napadima na ustaške funkcionere i žandare u Slobodnici i Sibinju. Ove akcije vršila je tzv. Zapadna diverzantska grupa Slavonskobrodskog odreda, formirana u šumi Cerovac 5. juna 1941. godine.

Funarić je jedno vreme do kraja 1941. boravio na području Đakova sa zadatkom obnavljanja rada skojevskih organizacija, stvaranja narodnooslobodilačkih odbora i njihovom povezivanju sa partizanima i sa OK u Brodu. U martu 1942. godine, postao je zamenik političkog komesara, a u leto iste godine i politički komesar Drugog slavonskog odreda. Posle formiranja Prve slavonske brigade, postavljen je za sekretara brigadnog komiteta SKOJ-a. Sa te dužnosti otišao je decembra 1942. godine na Prvi kongres USAOJ-a u Bihać, gde je bio predstavnik omladine iz Slavonije. Tamo je bio izabran u Centralni odbor USAOJ-a.

Nakon Četvrte neprijateljske ofanzive i povratka u Slavoniju u martu 1943. godine, Funarić je neko vreme vodio partijske kurseve na Papuku i Dilj gori. Uskoro je postao rukovodilac politodela Osamnaeste brigade, a od jeseni 1943. zamenik političkog komesara 25. brodske brigade. Septembra 1944. otišao je na rad u Politički odel 28. udarne divizije, dužnost na kojoj je ostao sve do kraja rata.

Posle rata, bio je na raznim vojnim, partijskim i drugim dužnostima. Najpre je bio raspoređen na rad u OZN-i za Jugoslaviju, zatim do 1956. u službi bezbednosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Od 1956. do 1961. godine bio je na radu u Centralnom komitetu SKJ. Docnije je bio sekretar Saveznog odbora SUBNOR-a Jugoslavije, savezni narodni poslanik u Saveznoj skupštini za Slavonski Brod, od 1967. generalni sekretar Savezne skupštine, a zatim delegat i predsednik Komisije za izbor i imenovanja u Skupštini SFRJ.

Umro je 26. avgusta 1979. godine u Beogradu i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 27. novembra 1953. godine.

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

  • Jugoslovenski savremenci: Ko je ko u Jugoslaviji. „Sedma sila“, Beograd 1957. godina.
  • Narodni heroji Jugoslavije. „Mladost“, Beograd 1975. godina.