Rokoko

Izvor: Wikipedia

Rokoko je glazbeni pravac koji se javio u 18. stoljeću kao reakcija na barokni stil. Najjače se odrazio u francuskoj glazbi instrumenata s tipkama. Najpoznatiji predstavnik tog stila bio je François Couperin (1668 - 1733). Jean Philippe Rameau predstavlja ozbiljniju francusku glazbenu misao toga doba. U Njemačkoj su stil do neke mjere prilagodili Georg Philipp Telemann, Johann Mattheson (1681-1764) i sinovi Johan Sebastijan Bah - a, a rokoko se javio i kao element u obliku klavirskih sonata Domenica Scarlattija.