Ekvivalencija mase i energije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
4 i pol metara visok kip Einsteinove formule iz 1905. E = mc² na Šetnji ideja, Njemačka

U fizici, ekvivalentnost mase i energije je koncept da sva masa ima energetski ekvivalent, te da sva energija ima ima maseni ekvivalent. Specijalna teorija relativnosti izražava ovaj odnos rabeći formulu ekvivalentnosti mase i energije

pri čemu je

Nekoliko definicija mase u specijalnoj teoriji relativnosti se mogu valjano rabiti u ovoj formuli, ali ako je energija u formuli energija mirovanja, tada masa mora biti masa mirovanja (također zvana "invarijantna masa").

Formula se popularno pripisuje Einsteinu 1905. u poznatim Annus Mirabilis ("divne godine") radovima, iako Einstein nije bio prvi koji je predložio relaciju između mase i energije, pa se formula pojavljivala u radovima koji su prethodili Einsteinovu teoriju.

U formuli, c² je faktor očuvanja zahtijevan za konverziju iz jedinice mase u jedinicu energije, tj., gustoća energije. U jediničnim terminima, E  (džula ili kg·m²/s²) = m (kilograma) pomnoženo sa (299 792 458 m/s)2.