Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Učiteljski fakultet

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 1993.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Nišu
Sedište Vranje (Srbija)
Dekan Stana Smiljković
Mrežno mesto http://www.ucfak.ni.ac.rs

Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova na kojoj se obavljaju studije prvog, drugog i trećeg stepena, kao i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja.

Istorija

[uredi | uredi kod]

Учитељски факултет у Врању функционише под окриљем Универзитета у Нишу. На овом факултету студира 750 студената на смеру за учитеље и васпитаче.

Године 1998. отворено је Одељење у Неготину на коме студира око 120 активних студената на смеру за учитеље.

Поред основних академских студија, на Учитељском факултету постоји програм докторских студија са четири смера: смер за методику наставе српског језика и књижевности, за методику наставе математике, методику наставе ППД-а и методику наставе физичког васпитања.

Факултет је опремљен савременом опремом неопходном за остваривање поменутих програма и наставних садржаја.

Библиотека броји око 25.000 књига из области педагогије, психологије, филозофије, математике, методике и белетристике. Значајно место заузимају уџбеници за рад у млађим разредима, као и листови и часописи.

Obrazovna delatnost

[uredi | uredi kod]

Врање је највећи и најпознатији град на крајњем југу Србије. То је економски, политички и културни центар Пчињског округа са дугом традицијом образовања учитеља. У Врању је радила Учитељска школа од 1946 године, петогодишња Учитељска школа (1954-1972) и „педагошка академија „Иво Андрић" (1972-1994). Првог октобра 1993 године основан је Учитељски факултет у Врању.

Учитељски факултет у Врању је наставно-научна и образовна високошкоска установа у саставу Универзитета у Нишу. У оквиру своје основне делатности, Факултета се бави издавањем књига, уџбеника, приручника, монографија и других публикација. Поред основних студија, Факултет организује постдипломске докторске студије и друге облике стручног усавршавања у области друштвених наука. Настава на основним студијама организује се на смеру за учитеље и смеру за васпитаче. Настава докторских студија која траје три године по Болоњском процесу организује се на следећим смеровима: 1. Методика наставе српског језика и кеижевности, 2. Методика наставе математике, 3. Методика наставе познавања природе и друштва и 4. Методика наставе физичког васпитања.

Организација и рад Факултета уређује се Законом о високом образовању, Статутом и општим актима. Факултет организује и обавља наставно-научну делатност и административно-техничке пославе. Наставно-научну делатност обављају наставници и сарадници Факултета изабрани у складу са Законом о високом образовању. Административно-техничке послове обављају стручни радници који чине Секретаријат Факултета.

Радом Факултета руководи декан. Факултет има четири продекана: за наставу, научно-истраживачку делатност, продекана за међународну сарадњу и продекана за евалуацију квалитета студирања. Пословодни орган Факултета је Савет. Друштвени и културни живот студената одвија се у оквиру организације Савеза студената који даје своје представнике за Студентски парламент.

Naučno-istraživačka delatnost

[uredi | uredi kod]

Rukovodeće telo Fakulteta

[uredi | uredi kod]

Katedre

[uredi | uredi kod]
  • Katedra za metodike nastave
  • Katedra za jezike i književnost
  • Katedra za pedagogiju i psihologiju
  • Katedra za društvene nauke

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]