Elektronegativnost

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Elektronegativnost je mera za tendenciju privlačenja elektrona preko atoma datog elementa, kada on gradi molekul sa atomima drugih elemenata. Hemijski element sa većom elektronegativnošću "dovlači" do sebe elektrone koji grade drugog atoma što dovodi do polarizacije jedinjenja. U nekim slučajevima kada se elektronegativnosti veoma razlikuju (npr. natrijum i hlor), dolazi do potpunog prelaska elektrona na elektronegativniji atom što odvodi do nastanka jonskih jedinjenja.Atomi elementov sedme skupine periodnega sistema elektrone najbolj privlačijo, zato so ti močno elektronegativni.

Atomi elementa prve grupe periodnog sistema teze da otpuste svoje valentne elektrone, zbog toga su oni elektro pozitivni. Razlika u elektronegativnosti dva atoma je merilo za polarnost kovalentne veze.

Postoji više načina na koje se meri elektronegativnost. Prva je Paulingova skala. Ova skala nije potpuno precizna i dešava se da se na osnovu nje mogu doneti pogrešni zaključci.

Bolju skalu je predložio Alred, koji je izračunao elektronegativnost na osnovu atomskog broja i kovalentnog radijusa atoma.

Razlike između skale Alreda i Paulinga dolazi i do 0,5.

Paulingova skala
2,1
H
-
He
1,0
Li
1,5
Be
2,0
B
2,5
C
3,0
N
3,5
O
4,0
F
-
Ne
0,9
Na
1,2
Mg
1,5
Al
1,8
Si
2,1
P
2,5
S
3,0
Cl
-
Ar
0,8
K
1,0
Ca
1,3
Sc
1,5
Ti
1,6
V
1,6
Cr
1,5
Mn
1,8
Fe
1,8
Co
1,8
Ni
1,9
Cu
1,6
Zn
1,6
Ga
1,8
Ge
2,0
As
2,4
Se
2,8
Br
-
Kr
0,8
Rb
1,0
Sr
1,3
Y
1,4
Zr
1,6
Nb
1,8
Mo
1,9
Tc
2,2
Ru
2,2
Rh
2,2
Pd
1,9
Ag
1,7
Cd
1,7
In
1,8
Sn
1,8
Sb
1,9
Te
2,5
I
-
Xe
0,7
Cs
0,9
Ba
1,3
Hf
1,5
Ta
1,7
W
1,9
Re
2,2
Os
2,2
Ir
2,2
Pt
2,4
Au
1,9
Hg
1,8
Tl
1,8
Pb
1,9
Bi
2,0
Po
2,2
At
-
Rn
0,7
Fr
0,9
Ra
?
Rf
?
Db
?
Sg
?
Bh
?
Hs
?
Mt
?
Ds
?
Rg
?
Uub
1,1
La
1,1
Ce
1,1
Pr
1,2
Nd
?
Pm
1,2
Sm
?
Eu
1,1
Gd
1,2
Tb
?
Dy
1,2
Ho
1,2
Er
1,2
Tm
1,1
Yb
?
Lu
1,1
Ac
1,3
Th
1,5
Pa
1,7
U
1,3
Np
1,3
Pu
1,3
Am
?
Cm
?
Bk
?
Cf
?
Es
?
Fm
?
Md
?
No
?
Lr

Boje:

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0