Rodijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Ru - Rh - Pd
 
Co
Rh
Ir  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Rodijum, Rh, 45
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda VIIIB, 5
gustina, tvrdoća 12460 kg/m3, 6
Boja srebrnosiva
Osobine atoma
atomska masa 102,90550 u
atomski radijus 135 (173) pm
kovalentni radijus 135 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Kr]4d85s1
e- na energetskoim nivoima 2, 8, 18, 16, 1
oksidacioni brojevi 2, 3, 4
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2237 K
(1964 °C)
temperatura ključanja 3968 K
(3695 °C)
molska zapremina 8,28×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 493 kJ/mol
toplota topljenja 21,5 kJ/mol
pritisak zasićene pare 0,633 Pa (2239 K)
brzina zvuka 4700 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 2,28 (Pauling)
1,45 (Alred)
specifična toplota 0,242 J/(kg*K)
specifična provodljivost 21,1×106 S/m
toplotna provodljivost 150 W/(m*K)
I energija jonizacije 719,7 kJ/mol
II energija jonizacije 1740 kJ/mol
III energija jonizacije 2997 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
99Rh (veš.) 16,1 dana β+   99Ru
101Rh (veš.) 3,3 godina z.e. 0,542 101Ru
102Rh (veš.) 2,9 godina z.e. 2,464 102Ru
103Rh 100% stabilni izotor sa 58 neutrona
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Rodijum (Rh, grčki - rhodium) - je metal VIIIB grupe. Ima 34 izotopa čije se atomske mase nalaze izmađu 94-112. Postojan je samo izotop 103 koji predstavlja 100% prirodnog sastava izotopa rodijuma.

Rodijum je dobio ime po grčkoj reči rhodon što znači ruža. Otkriven je 1803 godine od strane W.H. Wollastona u Londonu.

U zemljinoj kori je zastupljen u veoma maloj količini od 10-4 ppm (eng. parts per million). Dobija se iz nekih ruda bakra i nikla u kojima se nalazi oko 0,1% rodijuma.


U čistom obliku je sjajan, srebrnosiv metal. Ne reaguje sa vodom, vazduhom i kiselinama, ali reaguje sa jakim bazama. U čistom obliku se ne koristi zbog njegove veoma visoke cene.