Energija jonizacije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Periodni trendovi jonizacione energije (IE) vs. broj protona: primetno je da unutar svake od sedam perioda IE (obojeni krugovi) elementa počinje na minimumu za prvu kolonu periodnog sistema (alkalni metali), i povećava se do maksimuma za zadnju kolunu (plemenite gasove), što je obeleženo vertikalnim linijama i natpisima sa simbolom elementa plemenitog gasa. Te linije isto tako služe kao pregrade koje razvajaju periode. Može se uočiti da se maksimalna jonizaciona energija redova smanjuje idući od reda 1 do reda 7 u datoj koloni, usled povećanja rastojanja spoljašnje ljuske od jezgra sa dodatkom unutrašnjih ljuski.

Energija jonizacije ili jonizacioni potencijal (Ei) je energija potrebna da se ukloni jedan elektron iz izolovanog gasovitog atoma u njegovom osnovnom stanju. Izražava se u kJ/mol, pa se ovako izražena odnosi na energiju potrebnu da se ukloni jedan elektron iz svakog atoma u jednom molu atoma nekog elementa.[1]

Generalno se energija jonizacije povećava s lijeva na desno i odozdo prema gore u periodnom sistemu elemenata.

Više ionizacijske energije se odnose na sukcesivno uklanjanje elektrona. Npr. kod litijuma je za uklanjanje jednog elektrona potrebno 520 kJ/mol:

Li (g) → Li+ (g) + e-

Za uklanjanje sljedećeg elektrona je potrebno mnogo više energije (7297 kJ/mol) jer je teže ukloniti elektron iz stabilne popunjene 1s ljuske iz nastalog pozitivnog jona.

Vidite još

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
  1. Brady, J.E., Holum, J.R.,Chemistry, John Wiley & Sons, 1993 ISBN 0-471-59979-4