Mol

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije


Mol je riječ koja ima više značenja, od kojih su najčešća:

  • mol, tonski rod u muzici;
  • mol, jednu od sedam jedinica SI;

Pored toga mol može označavati: