Kripton

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Za ostala značenja, vidi Kripton (razvrstavanje).
BrKr
 
Ar
Kr
Xe  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Kripton, Kr, 36
Pripadnost skupu plemenitih gasova
grupa, perioda VIIIA, 4
gustina, tvrdoća 3,708 kg/m3, bez podataka
Boja bezbojan
Osobine atoma
atomska masa 83,798 u
atomski radijus bd (88) pm
kovalentni radijus 110 pm
van der Valsov radijus 202 pm
elektronska konfiguracija [Ar]3d104s24p6
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 8
oksidacioni broj 0
Osobine oksida nepoznate
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje gasovito
temperatura topljenja 115,79 K
(-157,36 °C)
temperatura ključanja 119,93 K
(-153,22 °C)
molska zapremina 27,99×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 9,029 kJ/mol
toplota topljenja 1,638 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka 1120 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 3,00 (Pauling)
bez podataka (Alred)
specifična toplota 248 J/(kg*K)
specifična provodljivost bez podataka
toplotna provodljivost 0,00949 W/(m*K)
I energija jonizacije 1350,8 kJ/mol
II energija jonizacije 2350,4 kJ/mol
III energija jonizacije 3565 kJ/mol
IV energija jonizacije 5070 kJ/mol
V energija jonizacije 6240 kJ/mol
VI energija jonizacije 7570 kJ/mol
VII energija jonizacije 10710 kJ/mol
VIII energija jonizacije 12138 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
78Kr 0,35% stabilni izotor sa 42 neutrona
80Kr 2,25% stabilni izotor sa 44 neutrona
81Kr (veš.) 2,29×105 godina z.e. 0,281 81Br
82Kr 11,6% stabilni izotor sa 46 neutrona
83Kr 11,5% stabilni izotor sa 47 neutrona
84Kr 57% stabilni izotor sa 48 neutrona
85Kr (veš.) 10,756 godina β- 0,687 85Rb
86Kr 17,3% stabilni izotor sa 50 neutrona
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

kripton (Kr, latinski - krypton)je plemeniti gas VIIIA grupe. Ima nekoliko izotopa čije se atomske mase nalaze između 72-94. Postojani izotopi su: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.

Zastupljena je u zemljinoj atmosferi u količini od oko 1,14 ppm (eng. parts per million), takođe je zastupljen i kao jedan od produkata raspada uranijuma i plutonijuma Otkriven je 1898 godine od strane William Ramsaya i Morris William Traversa.

Kripton je nereaktivan plemeniti gas, poznat je veoma mali broj njegovih jedinjenja.

Biološki značaj - nema.

Kripton je bezbojan. Reaguje sa gasovitim fluorom pod visokim pritiskom gradeći fluoride. Jedini praktični značaj je njegova detekcija koja omogućava pronalaženje ruda uranijuma.