Specifična električna provodljivost

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Specifična električna provodljivost (konduktivnost) je mera za sposobnost materijala da provodi električnu struju.

Specifična električna provodljivost se obično označava kao σ (malo grčko slovo sigma).

Jedinica specifične električne provodljivosti u SI sistemu je simens po metru (1 S/m).

Specifična električna provodljivost materijala može se odrediti ukoliko se znaju geometrijske osobine i konduktancija jednog dela datog materijala:

,

gde je: G - konduktancija , S - veličina poprečnog preseka elementa, l - dužina elementa.

Specifična električna provodljivost metala se smanjuje sa porastom temperature, a poluprovodnika se povećava zajedno sa temperaturom.