5. perioda hemijskih elemenata

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Peta perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, deset prelaznih metala, dva slaba metala, dva metaloida, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Petoj periodi pripadaju elementi: rubidijum, stroncijum, itrijum, cirkonijum, niobijum, molibden, tehnicijum, rutenijum, rodijum, paladijum, srebro, kadmijum, indijum, kalaj, antimon, telur, jod i ksenon. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 37 i 54. U ovoj periodi ukupno se nalazi 18 hemijskih elemenata.

hemijski elementi pete periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Ime
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe