5. perioda hemijskih elemenata

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Peta perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, deset prelaznih metala, dva slaba metala, dva metaloida, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Petoj periodi pripadaju elementi: rubidijum, stroncijum, itrijum, cirkonijum, niobijum, molibden, tehnicijum, rutenijum, rodijum, paladijum, srebro, kadmijum, indijum, kalaj, antimon, telur, jod i ksenon. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 37 i 54. U ovoj periodi ukupno se nalazi 18 hemijskih elemenata.

hemijski elementi pete periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 #
Ime
37
Rb 38
Sr 39
Y 40
Zr 41
Nb 42
Mo 43
Tc 44
Ru 45
Rh 46
Pd 47
Ag 48
Cd 49
In 50
Sn 51
Sb 52
Te 53
I 54
Xe