Samarijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Pm - Sm - Eu
 
Sm
Pu  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Samarijum, Sm, 62
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 7353 kg/m3, 2,5
Boja blještavosiva
Osobine atoma
atomska masa 150,36 u
atomski radijus 185 (238) pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f66s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 24, 8, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida srednje bazni
kristalna struktura romboidna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1345 K (1072 °C)
temperatura ključanja 2076 K (1803 °C)
molska zapremina 19,98×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 166,4 kJ/mol
toplota topljenja 8,63 kJ/mol
pritisak zasićene pare 563 Pa (1345 K)
brzina zvuka 2130 m/s (293,15K)
Ostale osobine
elektronegativnost 1,17 (Pauling)
1,07 (Alred)
specifična toplota 200 J/(kg*K)
specifična provodljivost 0,956×106 S/m
toplotna provodljivost 13,3 W/(m*K)
I energija jonizacije 544,5 kJ/mol
II energija jonizacije 1070 kJ/mol
III energija jonizacije 2260 kJ/mol
IV energija jonizacije 3990 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
144Sm 3,07% stabilan izotop sa 82 neutrona
145Sm (veš.) 340 dana z.e.   145Pm
146Sm (veš.) 1,03×108 godina α 2,529 142Nd
147Sm 14,99% 1,06×1011 godina α 2,310 143Nd
148Sm 11,24% 7×1015 godina α 1,986 144Nd
149Sm 13,82% 1×1016 godina α   145Nd
150Sm 7,38% stabilan izotop sa 88 neutrona
151Sm (veš.) 90 godina β-   151Eu
152Sm 26,75% stabilan izotop sa 90 neutrona
154Sm 22,75% stabilan izotop sa 92 neutrona
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Samarijum (Sm, latinski - samarium) - je lantanoid. Ime je dobio po mineralu (Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16.

Zastupljenost: Samarijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 7,9 ppm.

Najbitniji mineral samarijuma je

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Sm)PO4