6. perioda hemijskih elemenata

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Šesta perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, devet prelaznih metala, dvanest lantanoida, tri slaba metala, jedan metaloid, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Šestoj periodi pripadaju elementi: cezijum, barijum, lantan, cerijum, prazeodijum, neodijum, prometijum, samarijum, europijum, gadolinijum, terbijum, disprozijum, holmijum, erbijum, tulijum, iterbijum, lutecijum, hafnijum, tantalijum, volfram, renijum, osmijum, iridijum, platina, zlato, živa, talijum, olovo, bizmut, polonijum, astat i radon. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 55 i 86. U ovoj periodi ukupno se nalazi 32 hemijska elementa.

hemijski elementi šeste periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Ime
55
Cs
56
Ba
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn