Hafnijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Lu - Hf - Ta
Zr
Lu
Rf  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Hafnijum, Hf, 72
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda IVB, 6
gustina, tvrdoća 13310 kg/m3, 5,5
Boja srebrnasta
80 px
Osobine atoma
atomska masa 174,967 u
atomski radijus 155 (208) pm
kovalentni radijus 150 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f145d26s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 10, 2
oksidacioni broj 4
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2506 K (2233 °C)
temperatura ključanja 4876 K (4603 °C)
molska zapremina 13,44×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 575 kJ/mol
toplota topljenja 24,06 kJ/mol
pritisak zasićene pare 1,13×10-3 Pa (2500 K)
brzina zvuka 3010 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,3 (Pauling)
1,23 (Alred)
specifična toplota 140 J/(kg*K)
specifična provodljivost 3,12×106 S/m
toplotna provodljivost 23 W/(m*K)
I energija jonizacije 658,5 kJ/mol
II energija jonizacije 1440 kJ/mol
III energija jonizacije 2250 kJ/mol
IV energija jonizacije 3216 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
172Hf (veš.) 1,87 godina z.e. 0,350 172Lu
174Hf 0,162% 2×1015 godina α 2,495 170Yb
176Hf 5,206% stabilni izotor sa 104 neutrona
177Hf 18,606% stabilni izotor sa 105 neutrona
178Hf 27,297% stabilni izotor sa 106 neutrona
179Hf 13,269% stabilni izotor sa 107 neutrona
180Hf 35,1% stabilni izotor sa 108 neutrona
181Hf (veš.) 42,4 dana β- 1,027 181Ta
182Hf (veš.) 9×106 godina β- 0,373 182Ta
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Hafnijum (Hf, latinski - hafnium) - je metal IVB grupe. Ime je dobio po latinskom nazivu za grad Kopenhagen.

Zastupljenost: hafnijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 5,3 ppm (eng. parts per million).

Najvažniji mineral hafnijuma je: alvit (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O

Hafnijum su otkrili György von Hevesy iz Mađarske i Dirk Coster iz Holandije. Otkriven je 1922 godine.