Lutecijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Yb - Lu - Hf
Y
Lu
Lr  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Lutecijum, Lu, 71
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda IIIB, 6
gustina, tvrdoća 9840 kg/m3, 2,5
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 174,967 u
atomski radijus 175 (217) pm
kovalentni radijus 160 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f145d16s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 9, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida slabo bazni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1936 K (1663 °C)
temperatura ključanja 3668 K (3395 °C)
molska zapremina 17,78×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 355,9 kJ/mol
toplota topljenja 18,6 kJ/mol
pritisak zasićene pare 2460 Pa (1936 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
elektronegativnost 1,27 (Pauling)
1,14 (Alred)
specifična toplota 150 J/(kg*K)
specifična provodljivost 1,85×106 S/m
toplotna provodljivost 16,4 W/(m*K)
I energija jonizacije 523,5 kJ/mol
II energija jonizacije 1340 kJ/mol
III energija jonizacije 2022,3 kJ/mol
IV energija jonizacije 4370 kJ/mol
V energija jonizacije 6445 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
173Lu (veš.) 1,37 godina z.e. 0,671 173Yb
174Lu (veš.) 3,31 godina z.e. 1,374 174Yb
175Lu 97,41% stabilan izotop sa 104 neutrona
176Lu 2,59% 3,78×1010 godina β- 1,193 176Hf
177Lu (veš.) 6,71 sati β- 0,497 177Hf
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Lutecijum (Lu, latinski - lutetium) je lantanoid. Ime je dobio od latinskog naziva za Pariz.

Zastupljenost: lutecijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 0,51 ppm.

Najvažniji minerali su mu:

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Lu)PO4 i
  • (Ce,La,Nd,Y,Pr,Lu)CO3F