Holmijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Dy - Ho - Er
 
Ho
Es  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Holmijum, Ho, 67
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 8795 kg/m3, 2,5
Boja srebrnasta
Osobine atoma
atomska masa 164,9303 u
atomski radijus 177 (bd) pm
kovalentni radijus 158 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f116s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 29, 8, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida slabo bazni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1743 K (1470 °C)
temperatura ključanja 2968 K (2695 °C)
molska zapremina 18,74×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 251 kJ/mol
toplota topljenja 17,2 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
elektronegativnost 1,23 (Pauling)
1,10 (Alred)
specifična toplota 160 J/(kg*K)
specifična provodljivost 1,15×106 S/m
toplotna provodljivost 16,2 W/(m*K)
I energija jonizacije 580,7 kJ/mol
II energija jonizacije 11139 kJ/mol
III energija jonizacije 2204 kJ/mol
IV energija jonizacije 4100 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
163Ho (veš.) 33 godina z.e.   163Dy
165Ho 100% stabilan izotop sa 98 neutrona
166Ho (veš.) 1,117 dana β- 1,854 166Er
166mHo (veš.) 1×103 godina β-   166Er
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Holmijum (Ho,latinski holmium) - je lantanoid. Ime je dobio po glavnom gradu Švedske - Stokholmu (Holmia). Ime je dao šveđanin P. T. Cleve kada je otkrio holmijum.

Zastupljenost: holmijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 1,4 ppm.

Najvažniji minerali su mu:

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Ho)PO4 i
  • (Ce,La,Nd,Y,Pr,Ho)CO3F