Protaktinijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Th - Pa - U
Pr
Pa
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Protaktinijum, Pa, 91
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
gustina, tvrdoća 15370 kg/m3, bd
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 231,038588 u
atomski radijus 180 pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Rn]5f26d17s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
oksidacioni broj 5
Osobine oksida slabo bazni
kristalna struktura romboidna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2113 K (1840 °C)
temperatura ključanja 4300 K (4027 °C)
molska zapremina 15,18×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 470 kJ/mol
toplota topljenja 15 kJ/mol
pritisak zasićene pare 5,1×10-5 Pa (527 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,5 (Pauling)
1,14 (Alred)
Cspecifična toplota 120 J/(kg*K)
specifična provodljivost 5,29×106 S/m
toplotna provodljivost 47 W/(m*K)
I energija jonizacije 568 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
230Pa (veš.) 17,4 dana z.e. 1,310 230Th
β- 0,563 230U
231Pa (veš.) 32760 godina α 5,149 227Ac
232Pa (veš.) 1,31 dana β- 1,340 232U
233Pa (veš.) 26,967 dana β- 0,571 233U
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Protaktinijum (Pa, latinski - protactinium) - aktinoid. Ime je dobio sklapanjem dve latinske reči prot i actinium, koje zajedno označavaju prethodnika aktinijuma.