7. perioda hemijskih elemenata

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Sedma perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, devet prelaznih metala, dvanest aktinoida, četiri slaba metala, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Sedmoj periodi pripadaju elementi: francijum, radijum, aktinijum, torijum, protaktinijum, uranijum, neptunijum, plutonijum, americijum, kirijum, berklijum, kalifornijum, ajnštajnijum, fermijum, mendeljejevijum, nobelijum, lorencijum, raderfordijum, dubnijum, siborgijum, borijum, hasijum, mitnerijum, darmštatijum, rentgenijum, ununbijum, ununtrijum, ununkvadijum, ununpentijum, ununheksijum, ununseptijum, ununoktijum. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 87 i 118. U ovoj periodi ukupno se nalazi 32 hemijskih elemenata.


hemijski elementi sedme periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Ime
87
 Fr 
88
Ra
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo