Galijum

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Zn - Ga - Ge
 
Al
Ga
In  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Galijum, Ga, 31
Pripadnost skupu slabih metala
grupa, perioda IIIA, 4
gustina, tvrdoća 5904 kg/m3, 1,5
Boja plavičastosrebrna
Osobine atoma
atomska masa 69,723 u
atomski radijus 130 (136) pm
kovalentni radijus 126 pm
van der Valsov radijus 187 pm
elektronska konfiguracija [Ar]3d104s24p1
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 3
oksidacioni broj 3
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura romboidna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 302,91 K
(29,76 °C)
temperatura ključanja 2477 K
(2204 °C)
molska zapremina 11,80×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 258,7 kJ/mol
toplota topljenja 5,59 kJ/mol
pritisak zasićene pare 9,31×10-36 Pa (302,9 K)
brzina zvuka 2740 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,81 (Pauling)
1,82 (Alred)
specifična toplota 370 J/(kg*K)
specifična provodljivost 6,78×106 S/m
toplotna provodljivost 40,6 W/(m*K)
I energija jonizacije 578,8 kJ/mol
II energija jonizacije 1979,3 kJ/mol
III energija jonizacije 2963 kJ/mol
IV energija jonizacije 6180 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
67Ga (veš.) 78,25 sati z.e.   67Zn
69Ga 60,1% stabilni izotor sa 38 neutrona
71Ga 39,9% stabilni izotor sa 40 neutrona
72Ga (veš.) 13,95 sati β-   72Ge
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Galijum (Ga, latinski - gallium) je metal IIIA grupe Ima 4 izotopa od kojih su postojani 69 i 71.

Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 18 ppm kao pratilac ruda bakra i cinka.

otkriven je 1875 od strane Paula Lecoqa de Boisbaudrana.

Fluoridi i fosforiti galijuma imaju osobine poluprovodnika i oni se dodaju silicijumu koji se koristi u elektroindustriji. Slojevi galijum-arsenika se koriste za izradu ultrabrzih procesora. Metalni galijum se koristi za punjenje termometara koji mere visoke temperature.

Biološki značaj- nema nikakav biološki značaj.

Čisti galijum je srebrnast metal, koji ne reaguje sa vodom i kiseonikom

Jedinjenja galijuma boje plamen u ljubičasto.