Elementi 4. periode

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Četvrta perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, deset prelaznih metala, jedan slab metal, dvametaloida, jedan nemetal, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Četvrtoj periodi pripadaju elementi: kalijum, kalcijum, skandijum, titanijum, vanadijum, hrom, mangan, gvožđe, kobalt, nikl, bakar, cink, galijum, germanijum, arsen, selen, brom i kripton. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 19 i 36. U ovoj periodi ukupno se nalazi 18 hemijskih elemenata. Četvrta perioda hemijskih elemenata sadrži neke od najbitnijih metala koje čovek primenjuje u svakodnevnom životu.

hemijski elementi četvrte periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Ime
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr