Serin/treonin-specifična proteinska kinaza

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Serin/treonin-specifična proteinska kinaza
MAP kinase-activated protein kinase 2, dodekamer, Human
Identifikatori
EC broj 2.7.11.1
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB RCSB PDB PDBe PDBj PDBsum
serin
treonin
fosfat

Serin/treonin proteinske kinaze (EC 2.7.11.1) fosforiliše OH grupu serina ili treonina.

Više od 125 od 500+ poznatih ljudskih protein kinaza su serin/treonin kinaze (STK).[1]

Selektivnost[uredi | uredi kod]

Dok sve serin/treonin kinaze fosforilišu serin ili treonin ostatake u svojim supstratima, one biraju specifične ostataka na osnovu ostataka koji okružuju mesto fosfoakceptora, koji zajedno čine konsenzus sekvencu. Pošto ostaci konsenzus sekvence supstrata stupaju u kontakt sa katalitičkim procepom kinaze posredstvom nekoliko ključnih amino kiseline (obično putem hidrofobnih sila i jonskih veza), kinaze obično nisu specifične za samo jedan supstrat. Umesto toga, ome mogu da fosforilaciju celu "porodicu supstrata" koji imaju zajedničko-prepoznatljivu sekvencu. Dok je katalitički domen ovih kinaza veoma konzerviran, niz varijacija koje su primećene u kinomu (podskupu gena u genomu koji kodiraju kinaze) omogućava prepoznavanje različitih supstrata. Većina kinaza je inhibirana pseudosupstratom, koji se vezuje za kinaze poput pravog supstrata, ali nema aminokiselinu koja bi bila fosforisana. Kada se pseudosupstrat ukloni, kinaza može da obavlja svoju normalnu funkciju.

EC brojevi[uredi | uredi kod]

Mnoge serin/treonin proteinske kinaze nemaju individualne EC brojeve i koriste "2.7.11.1". One su ranije bile klasifikovane pod EC brojem "2.7.1.37", koji je bio opšti EC broj za svaki enzim koji fosforiliše protein pretvarajući ATP u ADP.

Literatura[uredi | uredi kod]

  1. Capra M, Nuciforo PG, Confalonieri S, Quarto M, Bianchi M, Nebuloni M, Boldorini R, Pallotti F, Viale G, Gishizky ML, Draetta GF, Di Fiore PP (August 2006). „Frequent alterations in the expression of serine/threonine kinases in human cancers”. Cancer Research 66 (16): 8147–54. DOI:10.1158/0008-5472.CAN-05-3489. PMID 16912193.