Analitička hemija

Izvor: Wikipedia

Analitička hemija je subdisciplina hemije koja se bavi analizom različitih materjala sa ciljem da dobije podatke o njihovoj strukturi i hemijskom sastavu.[1][2][3][4][5][6]

Podela[uredi - уреди]

Analitičkata hemija može da se podeli na dve osnovne grane:

 1. kvalitativnu i
 2. kvantitativnu
  1. Kvalitativna neorganska analiza analizira prisustvo nekog hemijskog elementa ili neorganskog jedinjenja u datoj formuli.
  2. Kvalitativna organska analiza analizira prisustvo neke funkcionalne grupe ili organskog jedinjenja u datoj formuli..
  3. Kvantitativna analiza|Kvantitativnata analiza određuje količinu nekog elementa ili hemijskog jedinjenja u datoj formuli.

Tehnike[uredi - уреди]

Postoji veliki broj tehnika kojima se odvajaju, detektuju ili mere hemijski sastojci kao što su:

Trendovi u analitičkoj hemiji[uredi - уреди]

Disciplini koje se brzo razvijaju u analitičkoj hemiji su:

Reference[uredi - уреди]

 1. Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0. 
 2. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
 3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
 4. J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
 5. T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
 6. D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Spoljašnje veze[uredi - уреди]