Težina

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Težina je sila kojom gravitacijsko polje djeluje na neko tijelo mase \mathbf{}m. Iz definicije jakosti gravitacijskog polja, jasno je da je ta sila jednaka umnošku mase tijela i jakosti gravitacijskog polja, tj. ubrzanja sile teže.

\mathbf{}G=mg

Kako je težina sila, mjerna jedinica je, kao i za sve sile, njutn [N].


Kolokvijalno se težinu vrlo često zamjenjuje s masom, ali je to, gledajući kroz teoretski formalizam, potpuno pogrešno.