Mjerne jedinice

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Mjerna jedinica)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Merenje je postupak kojim se nekom mjernom jedinicom određuje koliko se puta nalazi ta jedinica u nekoj veličini.[uredi - уреди | uredi izvor]

Mere za dužinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Mjera za dužinu je metar. To je razmak između dva zareza na prametru - etalonu koji se čuva u "Birou za mjerenje" u Sevresu kod Pariza.

Mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje površine je kvadratni metar m2. To je kvadrat stranice 1 m.

Ostale mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

kvadratni kilometar ( km2) 1 km2 = 1 000 000 m2
hektar (ha) 1 ha = 10 000 m2
ar (a) 1 a = 100 m2
kvadratni decimetar ( dm2) 1 dm2 = 0,01 m2
kvadratni centimerar (cm2) 1 cm2 = 0,0001 m2
kvadratni milimetar ( mm2) 1 mm2 = 0,000001 m2

1 km=100ha=10000a=1000000m2

Stare mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

četvorni hvat (hv) = 3,59665 = 3,6 m2

katastarsko jutro (kj) ral =5754,64 m2 = 1600 četvornih hvati

1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1,7377 rali

1 lanac = 7.193,2 m2

1 dulum(dunum) =1000 m2

1 dan oranja = 4000 m2

motika zemlja = 719,32 m2

1 Jutro =57.6 ar= 5760 m2

Mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje zapremine je kubni metar (m3). To je kocka ivice 1 m.

Ostale mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

kubni decimetar ( dm3) 1 dm3. = 0,001 m3.
kubni centimetar 1 cm3.= 0, 000001 m3.

Zato što je 1 m = 100 cm, pa je 100*100*100 = 1000000, onda je 1 m3. = 1000000 cm3.

Stare mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 kubnićni hvat = 6,82 m3.
1 metrički hvat = 4 m3.
1 šumski hvat = 4,4 m3.
1 registarski hvat = 2,832 m3.

Mere za zapreminu tečnosti[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje zapremine tečnosti je litar 1 l = 1 dm3. = 0,001 m3

Ostale mere za zapreminu tečnosti[uredi - уреди | uredi izvor]

hektolitar 1 hl

hl= 100 l

decilitar 1 dl = 0,1 l
centilitar 1 cl = 0,01 l
mililitar 1 ml = 0,001 l

1 hl = 100 l

Stare mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 vjedro = 56,589 l
1 galon = 4,546 l (engl) = 3,785 l ( amer)
1 bushel = 36,57 l (engl) = 35,24 l ( amer)
1 barel = 158,97 l

Mere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za masu je kilogram kg

Ostale mere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

===Stare mere za masu==={| | 1 tona |1 t = 1000 kg |-

| 1 dekagram |- 20 dkg |= 0,01 kg |- |1 dkg |= 10 g |- |1 g |= 0,001 kg |-}

Stare mjere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

metrička centa (kvintal) 1 q = 100 kg
1 vagon = 10000 kg = 10 t
1 funta = 0,4536 kg
1 oka = 1,28 kg

Mere za gustoću[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za gustoću kilogram po metru kubičnom (kg/m3)

Ostale mere za gustoću[uredi - уреди | uredi izvor]

tona po metru kubnom 1 t/m3 = 1000 kg/m3
kilogram u kubnom decimetru 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3
gram po kubnom centimetru 1 g/cm3 = 1000 kg/m3

Mere za brzinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za brzinu je metar u sekundi m/s

Ostale mere za brzinu[uredi - уреди | uredi izvor]

kilometar na sat 1 km/h = 0,28 m/s

.......

Mere za ubrzanje[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za ubrzanje je metar u sekundi na kvadrat m/s2

Druga mera za ubrzanje[uredi - уреди | uredi izvor]

gal 1 gal = 0,01 m/s2 = 1 cm/s2

Mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za silu jest njutn (N).

Ostale mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

kilonjutn (kN) 1 kN = 1 000 N
milinjutn 1 mN = 0,001 N

Giganjtun

meganjutn (MN) 1MN= 1 000 000 N

Stare mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 kilopond (kp) = 9, 8 N 1 kp =9,8 N
1 megapond 1 Mp = 980 N
pond 1 p = 0,0098 N
1 din = 0,00001 N

Mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za snagu jest vat (W) = J/ s.

Ostale mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

megavat (MW) 1 MW = 1 000000 W
kilovat 1 kW = 1 000 W = 1 000 W

Stare mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 konjska snaga KS = 0, 735 kW 1 kW = 1,36 KS
1 kilopondmetar u sekundi kpm/s = 9,8 W

Eksterni linkovi[uredi - уреди | uredi izvor]