Mjerne jedinice

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Merenje je postupak kojim se nekom mjernom jedinicom određuje koliko se puta nalazi ta jedinica u nekoj veličini.[uredi - уреди | uredi izvor]

Mere za dužinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Mjera za dužinu je metar. To je razmak između dva zareza na prametru - etalonu koji se čuva u "Birou za mjerenje" u Sevresu kod Pariza.

Mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje površine je kvadratni metar m2. To je kvadrat stranice 1 m.

Ostale mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

kvadratni kilometar ( km2) 1 km2 = 1 000 000 m2
hektar (ha) 1 ha = 10 000 m2
ar (a) 1 a = 100 m2
kvadratni decimetar ( dm2) 1 dm2 = 0,01 m2
kvadratni centimerar (cm2) 1 cm2 = 0,0001 m2
kvadratni milimetar ( mm2) 1 mm2 = 0,000001 m2

1 km=100ha=10000a=1000000m2

Stare mere za površinu[uredi - уреди | uredi izvor]

četvorni hvat (hv) = 3,59665 = 3,6 m2

katastarsko jutro (kj) ral =5754,64 m2 = 1600 četvornih hvati

1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1,7377 rali

1 lanac = 7.193,2 m2

1 dulum(dunum) =1000 m2

1 dan oranja = 4000 m2

motika zemlja = 719,32 m2

1 Jutro =57.6 ar= 5760 m2

Mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje zapremine je kubni metar (m3). To je kocka ivice 1 m.

Ostale mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

kubni decimetar ( dm3) 1 dm3. = 0,001 m3.
kubni centimetar 1 cm3.= 0, 000001 m3.

Zato što je 1 m = 100 cm, pa je 100*100*100 = 1000000, onda je 1 m3. = 1000000 cm3.

Stare mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 kubnićni hvat = 6,82 m3.
1 metrički hvat = 4 m3.
1 šumski hvat = 4,4 m3.
1 registarski hvat = 2,832 m3.

Mere za zapreminu tečnosti[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za mjerenje zapremine tečnosti je litar 1 l = 1 dm3. = 0,001 m3

Ostale mere za zapreminu tečnosti[uredi - уреди | uredi izvor]

hektolitar 1 hl

hl= 100 l

decilitar 1 dl = 0,1 l
centilitar 1 cl = 0,01 l
mililitar 1 ml = 0,001 l

1 hl = 100 l

Stare mere za zapreminu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 vjedro = 56,589 l
1 galon = 4,546 l (engl) = 3,785 l ( amer)
1 bushel = 36,57 l (engl) = 35,24 l ( amer)
1 barel = 158,97 l

Mere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za masu je kilogram kg

Ostale mere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

===Stare mere za masu==={| | 1 tona |1 t = 1000 kg |-

| 1 dekagram |- 20 dkg |= 0,01 kg |- |1 dkg |= 10 g |- |1 g |= 0,001 kg |-}

Stare mjere za masu[uredi - уреди | uredi izvor]

metrička centa (kvintal) 1 q = 100 kg
1 vagon = 10000 kg = 10 t
1 funta = 0,4536 kg
1 oka = 1,28 kg

Mere za gustoću[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za gustoću kilogram po metru kubičnom (kg/m3)

Ostale mere za gustoću[uredi - уреди | uredi izvor]

tona po metru kubnom 1 t/m3 = 1000 kg/m3
kilogram u kubnom decimetru 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3
gram po kubnom centimetru 1 g/cm3 = 1000 kg/m3

Mere za brzinu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za brzinu je metar u sekundi m/s

Ostale mere za brzinu[uredi - уреди | uredi izvor]

kilometar na sat 1 km/h = 0,28 m/s

.......

Mere za ubrzanje[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za ubrzanje je metar u sekundi na kvadrat m/s2

Druga mera za ubrzanje[uredi - уреди | uredi izvor]

gal 1 gal = 0,01 m/s2 = 1 cm/s2

Mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za silu jest njutn (N).

Ostale mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

kilonjutn (kN) 1 kN = 1 000 N
milinjutn 1 mN = 0,001 N

Giganjtun

meganjutn (MN) 1MN= 1 000 000 N

Stare mere za silu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 kilopond (kp) = 9, 8 N 1 kp =9,8 N
1 megapond 1 Mp = 980 N
pond 1 p = 0,0098 N
1 din = 0,00001 N

Mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

Jedinica za snagu jest vat (W) = J/ s.

Ostale mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

megavat (MW) 1 MW = 1 000000 W
kilovat 1 kW = 1 000 W = 1 000 W

Stare mere za snagu[uredi - уреди | uredi izvor]

1 konjska snaga KS = 0, 735 kW 1 kW = 1,36 KS
1 kilopondmetar u sekundi kpm/s = 9,8 W

Eksterni linkovi[uredi - уреди | uredi izvor]