Električna vodljivost

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Električna provodljivost)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Ključne stavke
Elektricitet  Magnetizam
Elektrostatika
Magnetostatika
Elektrodinamika
Električna mreža
Kovarijantna formulacija
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ukoliko su oni nepromjenljivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu:

pri čemu su:

I jakost električne struje
U električni napon
R električni otpor

U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Za izmjenične električne struje i napone definira se odgovarajuća električna admitancija kao

gdje su I i U vektori električne struje, odn. napona u kompleksnoj ravnini, a Y električna admitancija. Za razliku od električne vodljivosti koja se izražava u simensima (S), električna admitancija kao svojevrsna vodljivost za izmjenične struje se izražava u A/V (amperi/voltu) kako bi se naglasilo da se radi o kompleksnoj veličini.