Amper

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

U fizici, amper (simbol A) je SI osnovna jedinica koja se koristi za merenje električne struje. Sadašnja definicija, usvojena od strane devete Generalne Konferencije Težina i Mera 1948. godine, glasi: "jedan amper je stalna električna struja koja bi, kada bi se održavala u dva prava paralelna provodnika, neograničene dužine i zanemarljivo malog kružnog preseka, koji se nalaze u vakuumu na međusobnom rastojanju od jednog metra, prouzrokovala među tim provodnicima silu jednaku 2 × 10−7 njutna po metru dužine". Definicija za amper je istovetna fiksiranju vrednosti permeabilnosti u vakuumu na μ0 = 4π × 10−7 H/m. Pre 1948, takozvani "internacionalni amper" je bio korišćen, definisan u vezi sa elektrolitičkom stopom raspadanja srebra. Jednak je 0.99985 A.

Amper je dobio ime po Andre-Mari Amperu, jednim od glavnih koji su otkrili elektromagnetizam.

Amper se najtačnije postiže koristeći amperovu ravnotežu, ali se u praksi dobija preko Omovog zakona od jedinica za napon i otpor, volta i oma

Jedinica količine naelektrisanja, kulon, se definiše u vezi sa amperom: jedan kulon je količina naelektrisanja preneta strujom jednog ampera u okviru jedne sekunde.

Pošto je struja stopa kojim se naelektrisanje kreće po površini, a amper meri struju, jedan amper je jednak toku jednog kulona u sekundi:

Pošto je kulon približno jednak 6.24 × 1018 osnovnog naelektrisanja, jedan amper je jednak 6.24 × 1018 osnovnog naelektrisanja koje se kreće po površini u jednoj sekundi.

Koristeći SI definiciju za konvencijalne vrednosti Džozefsonove i fon Klicingove konstante, amper može da se definiše kao tačno 6.241 509 629 152 65 × 1018 osnovnog naelektrisanja u sekundi.

SI jedinice za elektricitet[uredi | uredi kod]

SI jedinice za elektromagnetizam
Ime Simbol Definicija Veličina
amper (SI osnovna jedinica) A A Jačina električne struje
kulon C A•s Količina naelektrisanja
volt V J/C = kg•m2•s−3•A−1 Potencijalna razlika, Napon
om Ω V/A = kg•m2•s−3•A−2 Otpor, Impedansa
om metar Ω•m kg•m3•s−3•A−2 Specifični otpor
vat W V•A = kg•m2•s−3 Električna snaga
farad F C/V = kg−1•m−2•A2•s4 Električni kapacitet
farad po metru F/m kg−1•m−3•A2•s4 Permitivnost
recipročni farad F−1 kg1•m2•A−2•s−4 Elastanca
simens S Ω−1 = kg−1•m−2•s3•A2 Električna provodnost
simens po metru S/m kg−1•m−3•s3•A2 Specifična električna provodljivost
veber Wb V•s = kg•m2•s−2•A−1 Fluks magnetnog polja
tesla T Wb/m2 = kg•s−2•A−1 Magnetna indukcija
amper po metru A/m m−1•A Jačina magnetnog polja
amper po veberu A/Wb kg−1•m−2•s2•A2 Magnetna otpornost
henri H V•s/A = kg•m2•s−2•A−2 Induktivnost
henri po metru H/m kg•m•s−2•A−2 Permeabilnost
(bez dimenzija) - - Magnetna osetljivost

Povezano[uredi | uredi kod]