Alojz Benac

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Alojz Benac
Rođenje 20. novembra 1914.
Plehan, Derventa, Bosna
Smrt 6. marta 1892.
Sarajevo, BiH
Prebivalište Sarajevo
Državljanstvo SFRJ
Etnicitet Hrvat
Polje Arheologija, Praistorija
Institucija Zemaljski muzej Bosne i Hercehovine
Filozofski fakultet, Sarajevo
Alma mater Univerza v Ljubljani
Religija ?

Alojz Benac (Plehan, Derventa, 20. novembra 1914. - Sarajevo, 6. marta 1992.), bosanskohercegovački arheolog i istoričar

Edukacija i karijera[uredi - уреди | uredi izvor]

Klasičnu filologiju i arheologiju, Benac je diplomirao u Beogradu (1937.), a doktorirao je u Ljubljani (1951.) disertacijom Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske Kulture . Profesionalnu karijeru ostvario je u Zemaljskom muzeju BiH, Sarajevo, od 1947.-1967., gdje je bio i direktor u periodu 1957.-1967. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio je profesor arheologije i istorije starog vijeka (1968.-1978.). Utemeljitelj je i prvi direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH-a. [1]

Benac je bio redovni član ANUBiH (od 1967.), dopisni član JAZU/HAZU, SANU, SAZU, kao i član niza međunarodnih znanstvenih institucija. ]].[2]

Naučni doprinos[uredi - уреди | uredi izvor]

Naučni doprinos akasdemika Benca zasnovan je na istraživanjima praistorijskog doba, osobito zapadnog Balkana. Realizirao je niz temeljnih arheoloških projekata u BiH, na lokalitetima:

U centru pažnje njegovih istraživanja bile su gradine, tumule, praistorijska hronologija, etnogeneza i ilirska kultura[4] [5] i stećci. Pokrenuo je sustavna istraživanja prethistorijskih gradina, nekropola sa stećcima.[6] i arheološke karte Bosne i Hercegovine.

Benac je autor sintetske edicije "Praistorija jugoslavenskih zemalja", koja je publicirana u pet tomova, 1979.-86.

Autor je niza sintetsko-komparativnih djela i rasprava u periodici kao i više knjiga:

 • Prehistorijsko naselje
 • Nebo i problem butmirske kulture (1952.)
 • Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu (1964.) ).[7][8]
 • Utvrđena ilirska naselja (1985.) [9]
 • Praistorijski tumuli na Kupreškom polju (1986.) i dr.
 • Prilozi za proučavanje neolita u sjevernoj Bosni,
 • Preiliri, Protoiliri i Prailiri. Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba
 • Prilozi za proučavanje neolita u dolini rijeke Bosne
 • Kameni kalupi sa Pivnice,
 • La Méditerranée et les balkans du Nord-ouest à l´époque préhistorique (énéolithique et l´âdu bronze)
 • Prediliri, Protoiliri, Prailiri, neki novi aspekti,
 • Neki aspekti istraivanja tumula u našoj zemlji,
 • Zbornik radova prikazanih na naunom skupu «Sahranjivanje kod Ilira». Zlatibor 10-12 maj. 1976,
 • Some problems of the Western Balkans: The beginning of Indo-europeanizations in the Coastal zone of Yugoslavia and Albania
 • Kult mrtvih na ilirskom području u praistorijsko doba
 • Utvrđena ilirska naselja
 • Osvrt na: Aleksandar Stipčević, Iliri – povijest, život, kultura[10]
 • Osvrt na: Milutin Garašanin, Praistorija na tlu Srbije[11]
 • O etničkim zajednicama starijeg željeznog doba u Jugoslaviji
 • Iliri u Apuliji
 • Neolitske kulture u Jugoslaviji na ilirskom i susjednim područijima
 • Crvena Stijena-Glasinac I-Bronzano doba

Literatura o Alojzu Bencu[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Alojz Benac, Godišnjak SANU, 82(1976) str. 181–186.
 • Alojz Benac, Ljetopis JAZU, 1979, 79, str. 263–269.
 • Ljeposava Vekić-Čović: Bibliografija radova Alojza Benca (1948–1975). Ibid., str. 15–23.

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

 1. Alojz Benac - LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.
 2. Borivoj Čović - Biografija Alojza Benca; ANUBiH - Godišnjak, Knjiga XIII
 3. STATION NÉOLITHIQUE DE LISIČIČI PRÉS DE KONJIC. By Alojz Benac. (Separatum from Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajewo, 1955.)
 4. "Alojz Benac – O identifikaciji ilirskog etnosa". ANUBiH Naše starine 1973. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2011.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
 5. "Alojz Benac - Prediliri, prailiri, protoiliri - neki novi aspekti". ANUBiH Naše starine. https://alldocs.net/the-philosophy-of-money.html?utm_source=alojz-benac-prediliri-prailiri-protoiliri-neki-novi-aspekti. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
 6. "Alojz Benac: STEĆCI – Mala istorija Jugoslavije". Izdavački zavod Jugoslavija, Beograd 1967. https://de.scribd.com/document/51402695/Alojz-Benac-Stecci. Pristupljeno 9. 2. 2017. 
 7. "Alojz Benac, Sarajevo 1964 –STUDIJE O KAMENOM I BAKARNOM DOBU SJEVEROZAPADNOG BALKANA". https://de.scribd.com/document/35880029/Studije-o-Kamenom-i-Bakarnom-Dobu-u-Sjeverozapadnom-Balkanu-Alojz-Benac. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
 8. - Dezintegracija neolitskih kultura i stvaranje novih kulturnih grupa na sjeverozapadnom Balkanu
 9. "Alojz Benac –Utvrđena ilirska naselja". ANUBiH, Sarajevo. 1985. https://www.fmks.gov.ba/download/zzs/1954/7-1954.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2017. 
 10. "(Osvrt na: Aleksandar Stipčević, ILIRI – POVIJEST, ŽIVOT, KULTURA –Zagreb, 1974)". ANUBiH Naše starine 1973. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2012.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
 11. "Osvrt na: Milutin Garašanin, PRAISTORIJA NA TLU SRBIJE, Beograd, 1973)". ANUBiH Naše starine 1973. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2012.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2016.