Patrijaršijski upravni odbor Srpske pravoslavne crkve

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Patrijaršijski upravni odbor Srpske pravoslavne crkve je vrhovna izvršna (upravna i nadzorna) vlast nad crkveno-samoupravnim organima i izvršni organ Patrijaršijskog savjeta.

Predsjednik Patrijaršijskog upravnog odbora je Patrijarh srpski.

Izvršni organ Patrijaršijskog upravnog odbora je Patrijaršijska upravna kancelarija, a nju čine tri odjeljenja: Opšte - pravno, Finansijsko i Ekonomsko odjeljenje. Na čelu kancelarije nalazi se direktor, dok svako od navedenih odjeljenja ima načelnika. Direktora Patrijaršijske upravne kancelarije postavlja Sveti arhijerejski sinod, a načelnike odjeljenja Patrijaršijski upravni odbor.

Sastav[uredi | uredi kod]

Patrijaršijski upravni odbor sastavljaju:

Članove Svetog arhijerejskog sinoda određuje Sveti arhijerejski sinod iz svoje sredine, a ostale redovne članove i njihove zamjenike Patrijaršijski savjet iz svoje sredine, na šest godina.

U slučajevima potrebe, a naročito gdje se traži saglasnost Svetog arhijerejskog sinoda i Patrijaršijskog upravnog odbora, može patrijarh ili njegov zamjenik sazvati zajedničku sjednicu oba tijela radi savjetovanja i rješavanja.

Patrijaršijski upravni odbor punovažno rješava, ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih. U slučaju jednake podjele glasova odlučuje glas onoga koji predsjedava. On i proglašava donesene odluke.

Djelokrug[uredi | uredi kod]

Patrijaršijski upravni odbor:

 • objavljuje i izvršava, ukoliko u njegov djelokrug spadaju, uredbe i odluke Patrijaršijskog savjeta;
 • kontroliše samoupravne crkvene organe u njihovom radu, i radi toga po potrebi šalje svoje naročite izaslanike;
 • donosi za opšte potrebe Srpske pravoslavne crkve predračun opštih rashoda i prihoda, i sastavlja završne račune, koje podnosi na odobrenje Patrijaršijskom savjetu;
 • odobrava za potrebe eparhija predračune rashoda i prihoda i završne račune eparhija i odobrava eparhijski razrez prinosa od crkvenih opština i manastira;
 • odobrava osnivanje fondova, primanje zadužbina (zaklada) i njihovih pravila;
 • upravlja fondovima, zadužbinama (zakladama) i dobrima, koja su namijenjena opštim potrebama Crkve, i vrši nadzor i kontrolu nad svima crkvenim fondovima, zadužbinama (zakladama) i dobrima;
 • stara se da crkve, manastiri i sve druge crkvenovjerske ustanove imaju zakonske dokaze o svojini svojih dobara;
 • priprema i izrađuje u granicama svoga djelokruga izvještaje i predloge iz oblasti crkvene samouprave i podnosi ih Patrijaršijskom savjetu;
 • objavljuje štampane izveštaje o stanju svih crkvenih fondova i zadužbina (zaklada);
 • konačno rješava o zaduženju i otuđenju nepokretnih crkvenih imanja koja su namijenjena opštim potrebama crkve, i odobrava takve odluke u pogledu eparhijskih, manastirskih i crkvenoopštinskih imanja, u oba slučaja, ako suma ne prelazi 2,000.000 dinara;
 • konačno rješava o otpisivanju potraživanja koja pripadaju opštoj crkvenoj imovini Srpske pravoslavne crkve, a za koja se dokaže da se od dužnika ne mogu naplatiti i o rashodovanju stvari te imovine, i odobrava takve odluke u pogledu eparhijskih, manastirskih i crkvenoopštinskih potraživanja i rashodovanja stvari, ako suma prelazi, i to, kod potraživanja 50.000 dinara, a kod rashodovanja stvari 100.000 dinara;
 • odobrava odluke u svima slučajevima uzimanja ili davanja pod zakup imanja crkvenoopštinskih, manastirskih i eparhijskih, ako je zakupna cena veća od 200.000 dinara godišnje, a kod ostalih imanja bez obzira na visinu zakupne cene;
 • rješava po žalbama konačno u posljednjem stepenu, po onim predmetima koje eparhijski savjeti, odnosno odbori rješavaju u prvom odnosno drugom stepenu;
 • bira svoje stalne činovnike i ostale službenike, koje patrijarh postavlja i utvrđuje dekretom;
 • upravlja u sporazumu sa Svetim arhijerejskim sinodom prosvjetnim i dobrotvornim zavodima za cijelu Crkvu, koji se izdržavaju na teret predračuna rashoda i prihoda za opšte potrebe Crkve. Od ovoga se izuzimaju monaške, bogoslovske i druge vjersko-prosvjetne škole i zavodi, čija uprava spada u nadležnost Svetog arhijerejskog sinoda;
 • nastojava da se osnivaju fondovi i zadužbine na korist Crkve;
 • propisuje poslovnik za sebe i za eparhijske savjete, koje odobrava Patrijaršijski savjet;
 • vrši po potrebi i druge poslove materijalne prirode, ukoliko po Ustavu ne spadaju u čiju drugu nadležnost.

Vidi još[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]