Patrijaršijski savjet Srpske pravoslavne crkve

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Patrijaršijski savjet Srpske pravoslavne crkve je vrhovno uredbodavno predstavništvo u poslovima spoljašnje (materijalno-finansijske) crkvene uprave.

Predsjednik Patrijaršijskog savjeta je patrijarh srpski Irinej.

Sastav[uredi | uredi kod]

Patrijaršijski savjet sastavljaju:

Dva predstavnika manastira i jednog rektora bogoslovije na predlog Svetog arhijerejskog sinoda, i po jedno svešteno lice mirskog reda iz svake eparhije na predlog eparhijskog arhijereja, imenuje Sveti arhijerejski sabor. Deset svetovnih lica imenuje patrijarh na predlog Svetog arhijerejskog sinoda i Patrijaršijskog upravnog odbora donesenog na zajedničkoj sjednici.

Predsjednik Patrijaršijskog savjeta je patrijarh, odnosno njegov zakoniti zamjenik. Savjet bira iz svoje sredine potpredsjednika između članova svetovnjaka, i četiri sekretara, i to dva sveštena i da svetovna lica.

Mandat članovima Patrijaršijskog savjeta traje šest godina.

Djelokrug[uredi | uredi kod]

Patrijaršijski savjet:

 • donosi, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Svetog arhijerejskog sabora, uredbu o aktivnim i penzijskim prinadležnostima parohijskom sveštenstvu, nastavničkom osoblju bogoslovskih, monaških i drugih škola, osoblju crkvenih sudova, eparhijskim i vikarnim arhijerejima i patrijarhu;
 • ustanovljava položaje činovnika i ostalih službenika za spoljnu crkvenu upravu, i donosi uredbu o njihovim službenim odnosima, kao i njihovim aktivnim i penzijskim prinadležnostima;
 • donosi, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Svetog arhijerejskog sabora, uredbu o penzionom fondu arhijereja i svih ostalih crkvenojerarhijskih i samoupravnih činovnika i službenika, kao i o izdržavanju njihovih udovica i siročadi;
 • propisuje disciplinska pravila za službenike spoljašnje crkvene uprave;
 • donosi, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Svetog arhijerejskog sabora, uredbe o upravi, rukovanju, kontroli i nadzoru crkvenih fondova, zadužbina (zaklada) i dobara;
 • stara se o materijalnim sredstvima za pokriće svih potreba cijele Srpske pravoslavne crkve po odredbama Ustava, i donosi odluke o razrezu na crkvene opštine i manastire, odnosno na eparhije;
 • donosi poslovnik za svoj rad;
 • odobrava u svojoj nadležnosti uredbe, pravilnike i poslovnike koje propišu nadležna niža tijela i organi;
 • sarađuje sa Svetim arhijerejskim saborom kod izmjene i dopune Ustava Srpske pravoslavne crkve;
 • sarađuje sa Svetim arhijerejskim saborom kod osnivanja ustanova i zavoda, čije izdržavanje pada na teret predračuna rashoda i prihoda za opšte potrebe Crkve;
 • konačno rješava, u sporazumu sa Svetim arhijerejskim saborom, o zaduženju i otuđenju nepokretnih crkvenih imanja koja su namijenjena opštim potrebama Crkve, i odobrava takve odluke u pogledu eparhijskih, manastirskih i crkvenoopštinskih imanja, u oba slučaja, ako suma prelazi 2,000.000 — dinara;
 • pregleda i odobrava završne račune za opšte potrebe Srpske pravoslavne crkve koje mu podnosi Patrijaršijski upravni odbor i vrši i druge poslove opšte crkvene uprave ukoliko po Ustavu ne spadaju u čiju drugu nadležnost.

Vidi još[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]