Osciloskop

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Tipični analogni osciloskop.
Prikaz minimalnih kontrola osciloskopa, Napon (vert. osa) i Vrijeme (hor. osa)

Osciloskop je uređaj koji služi za prikazivanje promjene električnog napona u nekom vremenskom periodu. Na svom ekranu prikazuje stvaran oblik napona koji se mijenja u vremenu, tako da se mogu izvesti mjerenja i poređenja sa drugim talasnim oblicima.

Osciloskop se može donekle posmatrati kao jednostavna crtaća mašina, koja crta graf veličine napona kako vrijeme prolazi. Oblik talasa koji se crta je dakle, graf napona kroz vrijeme ili V(t).

Analogni i digitalni osciloskop

[uredi | uredi kod]

Postoje dvije podvrste, analogni i digitalni osciloskopi. Oba se mogu koristiti za osnovna mjerenja. Glavna prednost novijih digitalnih osciloskopa je što mogu da sačuvaju sliku ekrana za analizu i snime fluktuacije napona u formatu razumljivom računarima.

Analogni osciloskop radi tako što primjenjuje mjereni analogni napon na elektronski snop u katodnoj cijevi. Ovisno o naponu, snop je pomjeren gore ili dolje, i takva slika se prikazuje na ekranu.

Digitalni osciloskop pretvara analogni napon koji se mjeri u digitalni oblik putem AD pretvarača. Digitalna informacija se onda koristi za prikaz na ekranu i snimanje podataka ako je potrebno.

Operacija

[uredi | uredi kod]

Postoje razne vrste osciloskopa, sa raznim brojevima mjernih kanala i raznim namjenama. Ipak, svi imaju kao zajedničko podešavanje vremenske baze (sekunda-milisekunda-mikrosekunda po horizontalnom podioku) i naponske rezolucije (Volt-milivolt po vertikalnom podioku). Sa ovim podešavanjima, moguće je dovesti signal koji se posmatra na pravu veličinu za mjerenje.

Nadalje, skoro svi osciloskopi imaju podešavanje takozvanog „trigera“ (tačke okidanja), kojom se u stvari bira sa čim će se mjereni signal sinhronizirati. Obično je moguća sinhronizacija sa signalom (rastući ili padajući dio), mrežnim naponom (50 ili 60 Herca) i drugo.

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]

Korištena literatura

[uredi | uredi kod]
  • Principles of Electric Circuits, 7th edition, Thomas I. Floyd, Prentice Hall, ISBN 0-13-098576-7, strane 446-448