Prekidač

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Prekidač sa gasom SF6 za napone do 420 kV
Instalaciona sklopka

Prekidač je jednostavni elektromehanički uređaj koji zatvara ili otvara strujno kolo. Često se prekidačima smatraju instalacione sklopke za uključivanje i isključivanje osvetljenja u zatvorenim prostorijama, ali sklopke mogu da prekidaju samo struje čije vrednosti ne prelaze nazivne vrednosti sklopke, dok prekidači moraju da isključe i struje kratkog spoja.

Ima i prekidača-potenciometara koji se okreću i postepeno tokom toga pojačavaju struju koja putuje kroz vodove.